Homepagina > Nieuws > Gezondheid en beperkingen in Zuidoost-Brabant

Gezondheid en beperkingen in Zuidoost-Brabant

Eerste regionale resultaten van de Gezondheidsmonitor

10-5-2017

In Zuidoost-Brabant ervaart één derde van de inwoners beperkingen in activiteiten door gezondheidsproblemen. Toch heeft driekwart van de inwoners naar eigen zeggen een goede tot zeer goede gezondheid. Dit zijn de eerste regionale resultaten van de Gezondheidsmonitor die in het afgelopen najaar is uitgevoerd.

Ruim 21.000 inwoners van 19 jaar en ouder hebben een vragenlijst ingevuld. De vragen gingen over gezondheid, manier van leven, woonomgeving, zorg- en welzijnsvoorzieningen. De GGD Brabant-Zuidoost voert dit onderzoek eens in de vier jaar uit in opdracht van haar 21 gemeenten. De resultaten gebruiken de gemeenten voor hun beleid.

Zuidoost-Brabant en Nederland
De Gezondheidsmonitor is een samenwerking tussen GGD’en, CBS en RIVM. Vragen over gezondheid, beperkingen en beweging zijn in heel Nederland gesteld. De gezondheid van inwoners in Zuidoost-Brabant komt grotendeels overeen met het landelijk gemiddelde. Regionale verschillen kunnen ontstaan door verschillen in leeftijdsopbouw, opleidingsniveau, leefstijl, zorggebruik en ook omgevingskenmerken.

Monitor Gezondheid in beperkingen regio en nederland.JPG

Gezond en/of beperkt
De ervaren gezondheid en beperkingen in activiteiten van inwoners in Zuidoost-Brabant hangt duidelijk samen met de leeftijd. De groep met een goede gezondheid ondanks beperkingen is een interessante groep: wat maakt dat deze mensen de eigen gezondheid toch als goed beoordelen; komt dat door de aard van hun beperkingen en aandoeningen, of door hoe zij in het leven staan? Wat betekent dat voor het gemeentelijk beleid? Deze en andere vragen zal de GGD nog nader analyseren.

Monitor Gezondheid in beperkingen regio.JPG

Wat wordt met de gegevens gedaan?
Gemeenten gebruiken de resultaten van het onderzoek om via beleid en activiteiten de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Passen de voorzieningen bijvoorbeeld bij wat mensen nodig hebben om zo goed mogelijk mee te kunnen blijven doen aan de samenleving? Zijn er veranderingen vergeleken met eerdere onderzoeken? Komen er in Zuidoost-Brabant of in bepaalde gemeenten problemen voor die groter zijn dan elders in het land? Of doen we het juist beter?

Publicatie resultaten
De gemeenten ontvangen in juni tabellenboeken met de lokale cijfers van de Gezondheidsmonitor. De uitkomsten worden in de tweede helft van 2017 nader uitgewerkt in gemeentelijke e-magazines.

Zie ook de landelijke en regionale cijfers bij het CBS