Homepagina > Covid19 en onze leefomgeving

Covid19 en onze leefomgeving

​​​​Het nieuwe coronavirus veroorzaakt de ziekte COVID-19 en heeft grote invloed op het openbare leven over de hele wereld, in Nederland en in de Brabantse gemeenten. 


Het virus stelt de samenleving voor veel vragen. Veel over het coronavirus is nog niet bekend. Daarom zet de GGD momenteel ook in op onderzoek, zelf en samen met andere instellingen, om:
• de gevolgen van het virus op de samenleving te begrijpen;
• betere zorg te leveren;
• om de volksgezondheid beter te beschermen.
 
De ziekte COVID-19 kan luchtwegklachten en koorts veroorzaken en in ernstige gevallen ademhalingsproblemen en trombose.
Het virus is afkomstig van dieren (hoefijzervleermuizen) en is overgedragen op de mens. De belangrijkste besmettingsroute is op dit moment via mensen en niet via dieren. Toch zijn besmette nertsenbedrijven geruimd. De rol van deze dieren in deze pandemie dragen nu niet bij aan vergroting van risico’s op verspreiding maar met deze maatregel wordt voorkomen dat dat wel kan gebeuren.
 
Onderzoek leefomgeving
Bij burgers en bestuurders leven vragen over COVID-19 in relatie tot de leefomgeving, Q-koorts en luchtkwaliteit. Het is belangrijk dat zorgen hierover serieus genomen worden.
Onderzoeken worden soms in de media uitgelegd op een manier waardoor het lijkt of de mate waarin COVID-19 voorkomt, veroorzaakt wordt door factoren uit de leefomgeving als luchtkwaliteit, veehouderij of Q-koorts. Om betrouwbare conclusies te kunnen trekken is echter meer verdiepend onderzoek nodig. Dergelijk onderzoek is complex en vraagt om bundeling van landelijke en internationale kennis. Ook de GGD brengt haar kennis en ervaringen van de lokale situatie hierbij in.  
 
Vervolg
Minister Schouten (LNV) heeft mede namens de minister van VWS, het RIVM gevraagd de onderzoeksmogelijkheden te verkennen naar een eventuele relatie tussen luchtkwaliteit, veehouderij en gevoeligheid van mensen voor COVID-19. Wanneer de Minister LNV en haar betrokken collegae van VWS en I&W besluiten over dit voorstel is nog niet bekend.