Homepagina > Prioritair testen onderwijs- en zorgpersoneel

Prioritair testen onderwijs- en zorgpersoneel

Zorg- en onderwijspersoneel kan zich vanaf maandag 21 september met voorrang laten testen. Zij worden zoveel mogelijk in de ochtend getest zodat zij ‘s avonds de testuitslag kunnen krijgen. Deze regeling is van tijdelijke aard. Zodra de laboratoriumcapaciteit weer voldoet aan de testvraag is het niet meer nodig om groepen met prioriteit te testen.

Aanvragen coronatest via prioriteitsnummer 0800 8101
Zorgmedewerkers en onderwijspersoneel kunnen vanaf 21 september 7 dagen per week tussen 07.30 en 20.00 uur bellen met het coronatest prioriteitsnummer van de GGD om een testafspraak te maken, 0800 8101.
Het is belangrijk dat alleen die mensen die in aanmerking komen voor prioriteit, gebruik maken van dit nummer. Daarom vindt er op twee momenten controle plaats: telefonisch én in de teststraat. Werkgevers zijn gevraagd om erop toe te zien dat er niet onnodig gebruik wordt gemaakt van deze regeling, om te voorkomen dat ook de voorrangsstraten te snel vollopen.
Meer informatie over het aanvragen van een test met prioriteit is te vinden op de website van de Rijksoverheid.


Voor onderwijspersoneel

Prioriteit geldt alléén voor personeel dat onderwijs geeft aan leerlingen. Werkzaam in het (speciaal) basisonderwijs en (speciaal) voortgezet onderwijs. Klik hier voor alle informatie en de procedure.

Voor zorgpersoneel:
Prioriteit geldt alléén voor zorgpersoneel dat
- onmisbaar is voor de (directe) patiëntenzorg en continuïteit van die zorg
- niet te vervangen is door een collega en
- tegen betaling zorg verleent op grond van de Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, intramurale onderdelen van de Jeugdwet, Wet forensische zorg, Wet Publieke Gezondheid of onder reikwijdte van de Wet BIG. Klik hier voor alle informatie en de procedure.