Homepagina > GGD Academy > Een goed gesprek over eenzaamheid

Een goed gesprek over eenzaamheid

Een goed gesprek voeren over eenzaamheid, dat is lang niet altijd gemakkelijk. Toch is dit wel van belang. Eenzaamheid is niet zichtbaar aan de buitenkant. Om zeker te weten of iemand zich eenzaam voelt, moet je hierover in gesprek met elkaar. Dat gesprek kan inzicht bieden in de aard van de eenzaamheid. Als je iemand verder wilt helpen met zijn of haar vraag, is het namelijk belangrijk te weten hoe die eenzaamheid er precies uit ziet.

Online training
GGD Brabant-Zuidoost en Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid bieden de online training ‘Een goed gesprek over eenzaamheid’ aan. In deze training leer je als professional meer over eenzaamheid en krijg je concrete handvatten om het gesprek over eenzaamheid aan te gaan. 

Drie modules 
De training bestaat uit drie modules, die je zelfstandig en op eigen tempo doorloopt. Theorie, kennisvideo’s en opdrachten wisselen elkaar af. Tussendoor zijn er drie online contactmomenten met de trainers Eric Schoenmakers en Marijke de Kroes. Tijdens deze contactmomenten bespreken we de theorie en opdrachten en doen we extra oefeningen. 

De training bestaat uit de volgende modules: 
  1. Wat is eenzaamheid?
  2. Hoe gaat een goed gesprek over eenzaamheid in zijn werk?
  3. Toepassen van gespreksvaardigheden in een gesprek over eenzaamheid.
De online contactmomenten via Microsoft Teams zijn op: 
  • 26 januari 9.30 -11.00 uur
  • 2 februari 9.00-11.00 uur
  • 9 februari 9.30-10.30 uur
Reserveer voorafgaand aan het eerste contactmoment 3-5 uur voor het doorlopen van module 1 en 2. Tussen het eerste en tweede online contactmoment doorloop je module 3. Hier is ongeveer 2-3 uur voor nodig. Tussen 2 en 9 februari doe je een opdracht waarvoor je ongeveer 1-1,5 uur nodig hebt. 

Doelgroep
De training is gericht op professionals die regelmatig in gesprekssituaties komen met mogelijk eenzame personen. 

Deelname is gratis 
Deelname is gratis, onder voorwaarde dat deelnemers in de periode na de training meewerken aan een evaluatieonderzoek. 

Aanmelden?
Helaas is aanmelden niet meer mogelijk! Deze training zit vol. 
Heb je nog vragen, mail dan naar ggdacademy@ggdbzo.nl of 088 0031 358. 


 Samenwerking