Homepagina > GGD Academy > Veerkracht en positieve gezondheid

Veerkracht en positieve gezondheid

Positieve gezondheid is een manier om anders naar gezondheid te kijken. Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Het concept positieve gezondheid kiest een andere invalshoek; gezondheid is het aanpassingsvermogen aan de uitdagingen van het leven. Gezondheid is niet wát je meemaakt, maar hóe je ermee om kunt gaan. Niet wat je mankeert, maar hoe je functioneert. Het is als het ware meebewegen met het leven. Het gaat over de dagelijkse dingen doen, over kwaliteit van leven, over meedoen, over zingeving en over geestelijke veerkracht.

Voor wie?
Deze workshop richt zich op professionals in de zorg; generalisten, dorpsondersteuners, huisartsen, praktijkondersteuners, doktersassistenten, opvoedondersteuners en participatiecoaches.

Programma
De workshop is als volgt opgebouwd:
- Wat is gezondheid eigenlijk?
- Oude definitie en nieuw concept van gezondheid
- Positieve gezondheid en de zes gezondheidsdimensies
- Inbreng casus
- Werken met het scoringsinstrument positieve gezondheid van Machteld Huber (spinnenweb)
- Casus bespreken naar aanleiding van het spinnenweb van positieve gezondheid

Trainers
Gezondheidsmakelaars van de GGD Brabant-Zuidoost.

Duur
Workshop van 2,5 uur

Locatie
We verzorgen de workshop incompany bij uw organisatie of bij de GGD Brabant-Zuidoost.
Op dit moment zijn er geen workshops met open inschrijving gepland.

Meer informatie
Neem contact op via ggdacademy@ggdbzo.nl.