InwonersCoronavirusCorona­vaccinatieVaccinatie 5 t/m 11-jarigen
InwonersCoronavirusCorona­vaccinatieVaccinatie 5 t/m 11-jarigen
Publicatiedatum: 12-01-2022 om 05:34 uur
Laatste update: 14-11-2022 om 14:12 uur

Vaccinatie kinderen 5 t/m 11 jaar

Kinderen van 5 t/m 11 jaar komen in aanmerking voor de basisserie van de coronavaccinatie. De ouders/verzorgers beslissen of hun kind gevaccineerd wordt. Op de priklocatie vragen we altijd of beide ouders/verzorgers toestemming hebben gegeven voor de vaccinatie.

Afspraak maken

Je kunt alleen telefonisch een afspraak maken via het telefoonnummer in de uitnodigingsbrief. Wij adviseren de afspraak te maken wanneer je kind deze brief heeft ontvangen. GGD BZO kan deze afspraak niet voor je kind maken.

Welke locaties

  Na coronabesmetting is kind voldoende beschermd

  De Gezondheidsraad heeft het advies voor kinderen van 5 t/m 11 jaar aangepast. Uit onderzoek blijkt namelijk dat kinderen die besmet zijn geweest met corona, al goed beschermd zijn tegen ernstige ziekte en MIS-C, een zeldzame maar ernstige ontstekingsziekte bij kinderen. Zij hebben daarom volgens de Gezondheidsraad geen vaccinatie meer nodig om zich hiertegen te beschermen.

  Er is geen bezwaar als ouders hun kind(eren) toch willen laten vaccineren, bijvoorbeeld om besmetting van kwetsbare huisgenoten of andere dierbaren te voorkomen. In dat geval heeft het kind voldoende aan één vaccinatie, drie maanden na de besmetting.

  Extra aandacht voor vaccinatie van kinderen

  Kinderen van 5-11 jaar krijgen hun coronavaccinatie op de locatie Helmond of op de locatie Eindhoven. Onze prikkers zijn speciaal opgeleid om kinderen te vaccineren en nemen extra tijd voor ze.

  Over de vaccinatie

  • Je kind krijgt 2 prikken met een speciale kinderdosis van het vaccin van BioNTech/Pfizer. Dit is een mRNA-vaccin en is goedgekeurd door het Europees geneesmiddelenagentschap EMA.
  • Tussen de 1e en de 2e prik zit minstens 8 weken.

  Toestemming voor vaccinatie van kinderen

  Bij kinderen onder de 12 jaar beslissen de ouders of zij hun kinderen wel of niet laten vaccineren. Daarom is het nodig dat er één ouder/verzorger meekomt naar de priklocatie.

  De ouder/verzorger die niet meekomt, moet wel geïnformeerd zijn en ook toestemming hebben gegeven voor de vaccinatie. Op de vaccinatielocatie wordt daarom eerst gevraagd of beide ouders/verzorgers toestemming hebben gegeven voor de vaccinatie. Als op onze locatie blijkt dat één van de ouders niet wil dat het kind gevaccineerd wordt, doen we dit ook niet.

  Meenemen naar de vaccinatielocatie

  • Afspraakbevestiging
  • ID of burgerservicenummer (BSN) van je kind
   • Het BSN staat op het paspoort, op de ID-kaart, of op de polis van de zorgverzekering
  • Ingevulde vragenlijst (gezondheidsverklaring kind)
  • ID van de ouder die het kind begeleidt.

  Belangrijk op locatie

  • Draag een mondkapje en houd 1,5 meter afstand van anderen
  • Zorg dat je kind kleding draagt waarbij het makkelijk is om de bovenarm bloot te maken
  • Er mag één ouder/verzorger mee naar de locatie. Neem geen broertjes of zusjes mee
  • Kom 5 minuten voor de afspraak. Anders wordt het te druk op de locatie.
  • De vaccinatielocatie is een medische omgeving. Spreek vooraf duidelijk met je kind af dat het op de locatie steeds bij jou blijft.

  Prikangst bij kinderen

  Kinderen hebben regelmatig last van prikangst. Daar helpen onze medewerkers ze graag bij. Onze medewerkers hebben hier ervaring mee en weten hoe ze jouw kind het best kunnen helpen. Lees hier wat je als ouder kunt doen als je kind prikangst heeft.

  Meer informatie over coronavaccinatie bij kinderen van 5 t/m 11 jaar