Cursussen en webinarsCafé Brein Eindhoven – Steunpunt Mantelzorg Verlicht

Café Brein Eindhoven

Gast van deze avond is Saskia Pastoor; zij is sinds 2004 werkzaam bij MEE De Meent Groep in diverse functies, maar vanaf 2019 werkt ze als onafhankelijk cliëntondersteuner in de regio Eindhoven/Helmond. Thema van de avond is ‘onafhankelijke cliëntondersteuning’.

Welke onderwerpen komen aan bod?

Het organiseren van zorg of ondersteuning via gemeente, zorgaanbieder of zorgkantoor kan een ingewikkeld proces zijn. Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan hierbij helpen door o.a. het geven van informatie en advies. Het belang van de hulpvrager staat altijd voorop. Samen bekijken wat er nodig is om verder te komen.

Tijdens deze bijeenkomst zal Saskia meer uitleg geven over onder meer:

  • Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning nou eigenlijk?
  • Voor wie is een onafhankelijke clientondersteuner bedoeld?
  • Wat kan een onafhankelijke clientondersteuner voor mij betekenen?
  • In welke situaties of vanuit welke domeinen (WMO/WLZ/ZVW/JW/PW) kan ik deze kortdurende ondersteuning aanvragen?
  • Hoe vraag ik dit aan en zijn hier kosten aan verbonden?

Belangrijk:

  • Het dragen van een mondkapje bij binnenkomst en tijdens verplaatsingen binnen het activiteitencentrum + het houden van 1,5 m afstand onderling is naar eigen verantwoordelijkheid.
  • Blijf thuis bij klachten.

Café Brein

Café Brein is de tweemaandelijkse ontmoetingsavond voor mensen met NAH, mantelzorgers en andere betrokkenen waarbij informatie en gezelligheid samengaan. Deelnemers praten over de brede gevolgen van NAH en hoe ze daarmee omgaan. Deze gevolgen hebben namelijk grote invloed op het welzijn van de persoon met NAH en zijn omgeving.
Belangstellenden die aankondigingen en/of samenvattingen van de bijeenkomsten willen ontvangen, kunnen zich aanmelden voor de Café Brein emailverzendlijst via info@mantelzorgverlicht.nl

Deel cursus