Cursussen en webinarsWebinar ‘Mama, papa: waar komen baby’s vandaan?’

Webinar 'Mama, papa: waar komen baby's vandaan?'

Wil je dat je kinderen gezond oud worden en een gezonde ontwikkeling doormaken? Dan hoort daar ook een gezonde seksuele ontwikkeling bij. Ook jonge kinderen hebben vragen over relaties en seksualiteit. Kinderen maken vanaf de geboorte een seksuele ontwikkeling door, al voordat ze in de puberteit komen. Relationele en seksuele vorming helpt kinderen zich te ontwikkelen tot mensen die respect hebben voor zichzelf en voor anderen. Tijdens de Week van de Lentekriebels besteedt school hier aandacht aan, maar het is ook belangrijk dat jij/jullie daar als ouder(s) aandacht aan besteden!

Webinar ‘Mama, papa: waar komen baby’s vandaan?’
Tijdens deze ouderavond gaan we in op de ontwikkeling van kind tot puber en geven we je handvaten om hier op een juiste en passende manier mee om te gaan.

Voor wie?
Ouders met kinderen op het primair onderwijs (groep 1 t/m 8).

Meer weten over de Week van de Lentekriebels?
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs. Deelnemende scholen geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. In 2023 is de Week van de Lentekriebels van 20 tot en met 24 maart. Het thema voor de Week van de Lentekriebels 2023 is: ‘Wat vind ik fijn?’. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn: leren over je lijf, praten over wat je fijn vindt en een positief zelfbeeld.

 

Deel cursus