Homepagina > Veelgestelde vragen > Waar leeft de eikenprocessierups?

Waar leeft de eikenprocessierups?

De eikenprocessierups komt algemeen voor in Europa, maar is nog niet gevestigd in de Scandinavische landen. De rups kwam tot 1987 in Nederland sporadisch voor, met name in de zuidelijke provincies Noord Brabant en Limburg. Vanaf begin negentiger jaren heeft hij zich uitgebreid en komt nu voor in heel Nederland.

De eikenprocessierups voedt zich met eikenblad en heeft een lichte voorkeur voor de zomereik, maar je kunt de rups ook aantreffen op andere soorten zoals Amerikaanse eik, wintereik en Moeraseik. De rupsen lopen in de typische "processie" langs de stam van de boom. Als er veel rupsen zijn en er gebrek aan voedsel is, lopen de rupsen naar andere bomen. Dit kunnen incidenteel ook andere soorten bomen zijn. Vooral bij warme en droge voorjaarsomstandigheden gedijt de rups goed.

De rups wordt vooral gesignaleerd in zomereiken langs lanen in steden en dorpen, erfbeplantingen op campings en op landgoederen in bosrijke omgeving.
In bosgebieden wordt de rups ook waargenomen, maar hier lijkt hij niet of slechts incidenteel in zulke grote getale voor te komen vergeleken met laanbeplanting. Mogelijk dat natuurlijke vijanden hier meer effect hebben in onderdrukking van de populaties.

 Meer informatie

Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij? Meer informatie vindt u op deze website onder Eikenprocessierups >>

Of neem contact op met Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid via 0900 – 36 86 868.