InwonersambulancezorgTevredenheidsonderzoek ambulancezorg

Wat zijn jouw ervaringen met de ambulancezorg? Doe mee aan het onderzoek

Heb je in maart 2022 ambulancezorg ontvangen, dan kun je in mei en juni 2022 de vraag krijgen om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek om de ambulancezorg te verbeteren.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Nivel namens GGD Brabant-Zuidoost. Je ontvangt een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen over de ervaringen met de verleende ambulancezorg.

Jouw privacy staat voorop

Medewerking aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Met het invullen en verzenden van de vragenlijst verleen je toestemming aan het Nivel om gebruik te maken van de informatie in de vragenlijst. Voor de verwerking van persoonsgegevens van patiënten neemt Nivel strikte privacyrichtlijnen in acht. Jouw contactgegevens (naam, adres, woonplaats) worden alleen gebruikt voor de dataverzameling. De contactgegevens worden na afloop van het onderzoek vernietigd. Nivel krijgt uiteindelijk alleen geanonimiseerde gegevens voor de data-analyses. Deze zijn dus niet herleidbaar naar patiënten. De achtergrondgegevens (leeftijd en geslacht) gebruikt het Nivel puur om te bepalen of het onderzoek representatief is.

Niet deelnemen?

Jouw deelname wordt zeer op prijs gesteld. Mocht je echter niet willen deelnemen aan het onderzoek, dan kun je dit aan doorgeven aan GGD Brabant-Zuidoost door te mailen naar kwaliteitenveiligheid@ggdbzo.nl. Jouw adresgegevens worden dan niet gebruikt en je ontvangt geen uitnodiging voor het onderzoek.

Resultaten

Nivel publiceert een openbaar rapport met de resultaten van het onderzoek. De resultaten kunnen we gebruiken om de kwaliteit van ambulancezorg te monitoren en zo nodig te verbeteren. Daarom danken wij je bij voorbaat hartelijk voor jouw medewerking!