Homepagina > GGD kompas > De kracht van gezondheid

De kracht van gezondheid

 


Mensen beleven hun gezondheid veelal positief als ze kunnen doen wat ze willen, ook met een ziekte. Dit vormt het uitgangspunt van gezondheidspromotie: daarin staat niet de ziekte centraal, maar datgene wat mensen waardevol en zinvol vinden.

De gemeenten dragen bij aan gezondheidspromotie door te investeren in werk, sport, cultuur, leefbaarheid en sociale activiteiten. Veel mensen krijgen al ondersteuning op het gebied van hun gezondheid, vooral uit hun directe omgeving. Door het toegankelijker maken van diverse ondersteuningsvormen, zoals zelfhulp, kan de gemeente haar inwoners met ondersteuningsbehoeften nog beter faciliteren.