Homepagina > GGD kompas > Archief Nieuwsberichten GGDKompas > GGD onderzoek in relatie tot corona

GGD onderzoek in relatie tot corona

​Gemeenten worden voor vragen en problemen gesteld als gevolg van de coronacrisis en de maatregelen daartegen. Team Onderzoek van de GGD kan helpen om dergelijke vragen en problemen te beantwoorden. Dat doet zij op basis van bestaande bronnen en registraties en eventueel met aanvullend (panel)onderzoek. Bovendien is er een mogelijkheid om voor praktische vragen en problemen een subsidie voor kortlopend onderzoek aan te vragen. Team Onderzoek hoort dus graag welke vragen en problemen er leven bij gemeenten. Laat het ons weten via onderzoek@ggdbzo.nl.


Wat onderzoekt de GGD al in relatie tot Corona?
Team Onderzoek / onze GGD is betrokken bij verschillende onderzoeken of onderzoeksvoorstellen. Hierin werken wij samen met o.a. de andere Brabantse GGD’s, RIVM en Tranzo/Universiteit Tilburg. In samenwerking met het RIVM loopt momenteel een driewekelijks panelonderzoek, waarbij het opvolgen van de corona gedragsmaatregelen en het effect op welbevinden worden onderzocht. Inmiddels zijn er 2 metingen gedaan, waarvan de resultaten zijn verwerkt in een infographic. Ook worden cijfers opgeleverd over de verspreiding van Corona, besmettingen, ziekte en overlijden. Zie o.a. de Brabantscan.

ZonMW subsidie Covid-19 programma
ZonMW stelt via verschillende subsidieoproepen middelen ter beschikking voor corona-gerelateerde (onderzoeks)projecten. Er zijn drie aandachtsgebieden: (1) voorspellende diagnostiek en behandeling, (2) zorg en preventie en (3) maatschappelijke dynamiek.

Op dit moment doen we als GGD mee aan vier subsidieaanvragen bij ZonMw gericht op onderzoek naar de maatschappelijke effecten van de corona-crisis en maatregelen daartegen:
1. Effecten van coronapandemie op burgers zonder vaste verblijfplaats (samen met o.a. TRANZO/Universiteit Tilburg, GGD West-Brabant en GGD Hart voor Brabant)
2. Impact van Covid-19 en corona-aanpak op sociaaleconomische gezondheidsverschillen (samen met o.a. TRANZO/Universiteit Tilburg, GGD West-Brabant en GGD Hart voor Brabant)
3. Financiële schaarste door de COVID-19 pandemie en effectieve gezondheidsbevordering onder oude en nieuwe kwetsbare groepen (samen met o.a. Erasmus Medisch Centrum/ Maatschappelijke gezondheidszorg)
4. De gepersonaliseerde weg naar passende hulp tijdens en na de Coronacrisis: een multidisciplinaire ketenaanpak en eHealth platform met advies-op-maat en lotgenotencontact in Noord-Brabant (samen met o.a. GGZ Breburg, Tranzo/Universiteit Tilburg en MIND)

In een volgende nieuwsbrief zullen we u laten weten of één van deze subsidieaanvragen is gehonoreerd. Mocht u meer willen weten over de lopende of voorgestelde onderzoeken, dan kunt u contact opnemen met onderzoeker Paula Dijkema, p.dijkema@ggdbzo.nl.