Homepagina > GGD kompas > Archief Nieuwsberichten GGDKompas > Gezondheidsmonitor in coronatijd

Gezondheidsmonitor in coronatijd

De huidige coronacrisis heeft zeer waarschijnlijk een impact op de gezondheid en het welzijn van veel mensen. Om dit goed te kunnen duiden, nemen we extra ‘coronavragen’ op in vragenlijst. We vragen o.a. of mensen (denken dat ze) de ziekte gehad hebben en wat de ziekte en de maatregelen voor gevolgen hebben voor hun gezondheid, welzijn, leefstijl, participatie en inkomen.

Verder zijn de vragenlijsten grotendeels vergelijkbaar met de Gezondheidsmonitor van 2016. Nieuw bij de Volwassenenmonitor zijn vragen over drugsgebruik en bij de Ouderenmonitor zijn er nieuwe vragen over het zelfstandig thuis wonen. 

Landelijk zal aan de hand van de Gezondheidsmonitor 2020 in kaart worden gebracht hoe het zit met de hinder rondom vliegvelden. Hiertoe zijn vragen over geluidhinder en slaapverstoring opgenomen en is de steekproef rondom vliegvelden opgehoogd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de ministeries van I&M en Defensie. Het RIVM zal de hinderbeleving relateren aan de actuele geluidblootstelling door luchtverkeer, zodat er per luchthaven een vergelijkbaar beeld geschetst kan worden.  

Als u vragen hebt over de Gezondheidsmonitor 2020 dan kunt u contact opnemen met Anke van Gestel, a.van.gestel@ggdbzo.nl.