Homepagina > GGD kompas > Archief Nieuwsberichten GGDKompas > Grote meerderheid blijft achter coronamaatregelen staan

Grote meerderheid blijft achter coronamaatregelen staan

De dreiging van het nieuwe coronavirus neemt verder af door de verdere versoepelingen van de maatregelen. Mensen ervaren steeds minder angst en somberheid dan in de beginfase van de corona-pandemie. Het naleven van hygiënemaatregelen, zoals vaak handen wassen, en 1,5 meter afstand houden wordt lastiger, maar de grote meerderheid blijft achter deze maatregelen staan (73%). Vakantieplannen worden uitgesteld en reizen naar het buitenland worden geannuleerd. Eénendertig procent van de inwoners van Zuidoost-Brabant is van plan om in eigen land op vakantie te gaan. Dat blijkt uit het vierde gedragsonderzoek van het RIVM en de GGD'en. Deze inzichten helpen de overheid om burgers beter te kunnen ondersteunen en informeren.


Nog steeds denkt elf procent besmet te zijn geweest

Het aantal deelnemers dat corona gerelateerde klachten heeft (gehad) in de afgelopen periode neemt niet verder af; het daalde van ongeveer 3 op de 10 medio april tot 1 op de 8 eind mei. Medio juni zien we hetzelfde beeld. De ervaren dreiging van het virus neemt daardoor ook af. Nog steeds denkt 1 op de 9 dat hij of zij besmet is (geweest) met het virus. Vijf op de zes deelnemers beoordelen hun gezondheid als goed op dit moment en met een gemiddeld cijfer van 7,5. Drie procent van de panelleden geeft aan behoefte te hebben aan ondersteuning in verband met het coronavirus.

Gevoelens van stress en eenzaamheid nemen verder af

Met de verdergaande versoepelingen van de maatregelen neemt de ervaren dreiging nog meer af en zien we ook dat het mentaal welbevinden van veel mensen verder verbetert.  Ten opzichte van het begin van de corona periode voelen minder mensen zich angstiger, somberder, meer gestrest of hebben slaapproblemen, dan voor aanvang van de corona uitbraak. Gelukkig zien we ook doordat mensen meer contact met elkaar kunnen hebben, de gevoelens van eenzaamheid afnemen. Echter, één op de zes voelt zich nog eenzamer dan voor de uitbraak.

Naleven gedragsregels wordt lastiger …

Om een tweede golf van besmettingen te voorkomen, blijft het naleven van de gedragsregels belangrijk. Uit de huidige meting blijkt dat ruim 70% van de deelnemers het goed lukt om drukte te vermijden. Toch is ruim een derde is op een plek geweest waar het eigenlijk te druk was om voldoende afstand te houden. Slechts een kleine groep, een kwart van hen, is in dat geval omgedraaid. Onder deelnemers zonder klachten is de testbereidheid groot; 72% van hen is zeker van plan om zich te laten testen. Echter, slechts 15% van de panelleden met klachten heeft daadwerkelijk een COVID-19 test laten uitvoeren. Hier is nog veel winst te behalen.

… maar vertrouwen in Nederlandse aanpak blijft groot

Circa drie kwart van de deelnemers staat achter de Nederlandse aanpak. Net als in het begin van de corona-crisis heeft in de huidige meting 73% van de panelleden uit Brabant-Zuidoost (heel) veel vertrouwen in de manier waarop de overheid het coronavirus onder controle probeert te houden.

Groot deel houdt vakantie in eigen land

Onzekerheid rondom de ontwikkeling van de corona-pandemie in Europa maakt dat veel mensen hun vakantie naar het buitenland hebben uitgesteld of geannuleerd. Een derde gaat dit jaar niet op vakantie en 31% is van plan om dit jaar in Nederland op vakantie te gaan. Een kwart reist naar een Europees land, ongeveer één op de acht heeft nog geen definitieve vakantieplannen.


GGD Brabant-Zuidoost voert dit onderzoek uit samen met het RIVM en andere GGD’en. Dit onderzoek wordt nog éénmaal uitgevoerd. Ruim 6.300 mensen uit onze regio vulden de eerste vragenlijst in, ruim 3.800 mensen de tweede en derde vragenlijst en aan de vierde meting deden bijna 3.300 mensen mee. Meer weten over dit panelonderzoek? Bekijk dan onze regionale infographics of de landelijke resultaten. ​