Homepagina > GGD kompas > Archief Nieuwsberichten GGDKompas > Respons Gezondheidsonderzoeken jeugd lager dan verwacht

Respons Gezondheidsonderzoeken jeugd lager dan verwacht

Onlangs is de dataverzameling van de twee gezondheidsonderzoeken voor de doelgroep jeugd afgerond. De respons van de Jeugdmonitor 12-18 jaar was lager dan verwacht, waardoor wijkcijfers niet voor alle deelgebieden beschikbaar kunnen komen. Ook minder leerlingen dan verwacht hebben meegedaan aan de Gezondheidsmonitor Jeugd via scholen. In de toekomst is uitvoering van de Gezondheidsmonitor Jeugd op alle scholen in de regio echter noodzakelijk om betrouwbare gemeentelijke gegevens te kunnen blijven garanderen.

 

Respons van de Jeugdmonitor is lager dan verwacht

In het najaar van 2019 heeft wederom de afname van de Jeugdmonitor 12-18 jaar plaatsgevonden. In totaal hebben 24.000 jongeren thuis een uitnodiging ontvangen om online de vragenlijst in te vullen. Ruim 7.300 jongeren hebben meegedaan, waardoor de respons is uitgekomen op gemiddeld 30,5%. Dit betekent dat, ondanks al onze extra inspanningen, in veel gemeenten de respons lager is dan verwacht. Voor de gemeenten Bladel, Eersel, Heeze-Leende, Oirschot en Reusel-De Mierden is de minimum benodigde respons van 35% wel behaald. In de gemeenten Helmond en Eindhoven was de respons het laagst met respectievelijk 27% en 26% (voor een compleet overzicht, zie deze tabel).

Wijkcijfers niet voor alle deelgebieden beschikbaar

Door de tegenvallende respons is het niet voor alle gemeenten mogelijk om de cijfers te rapporteren naar de wijkclusters of deelgebieden zoals beoogd. Mogelijk is het noodzakelijk om deelgebieden alsnog samen te nemen om tot betrouwbare cijfers te komen. De resultaten worden naar verwachting medio 2020 gepubliceerd.

Onvoldoende deelnemers Gezondheidsmonitor Jeugd voor regionaal cijfer

Vanuit het ministerie van OCW en GGD GHOR NL wordt aanbevolen om cijfers over jeugd te verzamelen via scholen. In dit landelijke harmonisatietraject wordt getracht om op alle middelbare scholen in alle tweede en vierde klassen dezelfde vragenlijst af te nemen. Ook dit keer hebben we naast de Jeugdmonitor weer meegewerkt aan dit traject. We hebben op 8 middelbare scholen in de regio in een aantal klassen 2 en 4 de landelijke gestandaardiseerde vragenlijst kunnen afnemen. Deze deelname leverde echter nog onvoldoende informatie op voor een betrouwbaar regionaal cijfer.

Gezondheidsmonitor Jeugd via scholen is methode van de toekomst

In 2023 vindt opnieuw de afname van de Gezondheidsmonitor Jeugd plaats. Gezien de dalende respons op de Jeugdmonitor 12-18 jaar is deze methode niet meer geschikt voor verzameling van gegevens op gemeente- of wijkniveau. Om gemeenten te kunnen blijven voorzien van betrouwbare gezondheidsdata over jongeren is het van groot belang dat alle scholen in de regio mee gaan doen met alle 2e en 4e klassen. Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in het stimuleren van scholen om mee te werken door het gezamenlijk belang, namelijk de gezondheid van onze jeugd, te benadrukken. Graag nodigen we u uit om met ons hierover mee te denken. Op korte termijn zullen we hiervoor contact opnemen. Ook zullen we hierbij de scholen betrekken, zodat ook zij zijn voorbereid op deze nieuwe werkwijze.