Homepagina > GGD kompas > Archief Nieuwsberichten GGDKompas > Steunpunt Mantelzorg Verlicht helpt overbelasting mantelzorgers voorkomen

Steunpunt Mantelzorg Verlicht helpt overbelasting mantelzorgers voorkomen

Uit een onderzoek onder 1100 mantelzorgers blijkt dat mantelzorgondersteuning er onder andere voor zorgt dat mantelzorgers hun zorgtaken beter kunnen volhouden. Steunpunt Mantelzorg Verlicht biedt praktische en emotionele ondersteuning aan mantelzorgers in Eindhoven. Maar ook mantelzorgers buiten Eindhoven die mantelzorg geven aan een inwoner uit Eindhoven kunnen met vragen bij het Steunpunt terecht.

In augustus 2019 is een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid over het Steunpunt Mantelzorg Verlicht.

 

Vier op de tien mantelzorgers combineren zorgtaken met betaalde baan

Het onderzoek werd uitgevoerd onder de mantelzorgers die bij het Steunpunt zijn ingeschreven. Van de ruim 4.000 mantelzorgers die zijn aangeschreven hebben 1.136 personen digitaal gereageerd (28%). Vrijwel iedereen gaf aan op dit moment mantelzorg te geven (95%), meestal ook al voor een langere periode (2 jaar of langer). Onder hen zijn vrouwen oververtegenwoordigd (70%), jongeren jonger dan 25 jaar daarentegen zijn vrijwel niet vertegenwoordigd. Bijna 40% van de mantelzorgers combineren de mantelzorgtaken met betaald werk.

Grote groep mantelzorgers voelt zich belast

De mantelzorg wordt het vaakst verleend aan partner of (schoon)ouders. Driekwart van hen verleent meer dan 8 uur per week mantelzorg. Een grote groep (31%) van de ondervraagde mantelzorgers heeft geen enkele hulp van professionals. En twee derde van de ondervraagden geeft aan dat er geen andere mantelzorgers zijn die helpen bij de zorgtaken (67%). Dit maakt dat een groot deel zich belast voelt door het geven van mantelzorg; 80% voelt zich enigszins tot tamelijk zwaar belast en ongeveer 10% is zwaar belast tot overbelast.

Steunpunt Mantelzorg Verlicht krijgt een 8,2!

Het onderzoek werd uitgevoerd om na te gaan in hoeverre mantelzorgers ook daadwerkelijk ondersteuning ervaren van Steunpunt Mantelzorg Verlicht. Mensen die recentelijk gebruik maakten van het steunpunt gaven een rapportcijfer van 8,2. Van de mensen die diensten van het steunpunt hebben gebruikt geeft ruim 80% aan dat ze door de ondersteuning van het Steunpunt weten waar ze terecht kunnen als ze tegen een praktisch probleem in de zorgtaken aanlopen. Bijna driekwart geeft aan door het steunpunt beter te weten welke mogelijkheden er zijn voor de mantelzorger. Degenen die gebruik maken van de diensten geven ook aan door de ondersteuning minder snel overbelast te raken en daardoor de mantelzorg beter te kunnen volhouden, vergeleken met de groep die hier geen gebruik van maakt. Uiteindelijk zou 82% Steunpunt Mantelzorg Verlicht aanbevelen aan andere mantelzorgers.

Onderzoek steunpunt mantelzorg.jpg 

Mantelzorger is onmisbaar

Uit het onderzoek blijkt tevens dat we mantelzorgers niet kunnen missen. Meer dan 70% verwacht dat er voor de zorgvrager niemand is die de zorg zou kunnen overnemen. Indien de mantelzorger zou stoppen met zijn zorgtaken, zou er meer professionele zorg nodig zijn. Daarnaast zou meer dan de helft van de zorgvragers (waarschijnlijk) niet thuis kunnen blijven wonen en 60% zou niet meer mee kunnen doen met activiteiten buitenshuis.

Meer informatie?  
Enkele resultaten uit het onderzoek worden ook belicht in het thema 'mantelzorg' van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning. Dit thema staat eind 2019/begin 2020 online op www.GGDkompas.nl. Het onderwerp komt ook terug in de nieuwsbrief Gezondheid in Beeld.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Michelle Hoeijmakers (onderzoeker): m.hoeijmakers@ggdbzo.nl.