Homepagina > Informatie over > Milieu en veiligheid > Asbest vrijgekomen bij een incident

Asbest vrijgekomen bij een incident

Na een brand, storm, illegale sloop of door vandalisme kunnen er restanten asbesthoudend materiaal verspreid worden. In zo’n geval is de eigenaar meestal verantwoordelijk voor het (laten) opruimen. Met een asbestinventarisatie wordt bekeken waar het asbest terecht gekomen is. Vervolgens kan het gebied vakkundig worden schoongemaakt.

Asbest is bestand tegen zeer hoge temperaturen en sterke krachten. Daarom blijven de eigenschappen en daarmee de risico’s van de asbestvezels na een incident behouden. Ieder asbestincident vraagt maatwerk. Volg daarom de instructies op van de plaatselijke hulpdiensten of overheden. Over het algemeen is belangrijkste dat u het asbesthoudend materiaal met rust laat (loop er niet doorheen) om te voorkomen dat er vezels in de lucht vrijkomen.