Asbest

asbest

Asbest is een natuurlijk mineraal. Het materiaal is opgebouwd uit hele kleine vezels en die vezels zijn niet zichtbaar met het blote oog. Asbest is alleen schadelijk als je losse vezels inademt. Hoe schadelijk hangt af van de totale hoeveelheid asbestvezels die je tijdens je leven inademt.


 

 Asbest in de lucht
Overal in de lucht is een hele lage concentratie van asbestvezels aanwezig. De vezels komen in de lucht door slijtage van asbesthoudend materiaal en de verwerking van asbest in onder andere oude remschijven van vrachtwagens. Deze concentratie vezels is zo laag dat de GGD niet verwacht dat mensen daar ziek van worden.

Standpunt van de GGD
De GGD heeft als standpunt dat het verstandig is om blootstelling aan asbestvezels in de lucht zoveel mogelijk te beperken. Daarom willen we graag voorkomen dat losse asbestvezels zich in de lucht verspreiden. Dit is ook terug te lezen in het landelijke standpunt van de GGD.


Wat kunnen wij voor u doen?
Maakt u zich na het lezen van onze informatie zorgen over asbest in uw omgeving? Neem dan contact met ons op via telefoon 0900 368 68 68. Wij schatten de risico’s voor uw gezondheid in en geven aanvullende adviezen.