Homepagina > Informatie over > Milieu en veiligheid > Hoogspanningslijnen en magneetvelden

Hoogspanningslijnen en magneetvelden

Hoogspanningslijnen produceren een elektromagnetisch veld (EMV), wat in de volksmond ook wel ‘straling’ wordt genoemd. Dat bestaat uit een elektrisch deel (uitgedrukt in Volt per meter, V/m) en een magnetisch deel (uitgedrukt in microTesla, µT). Dit wordt ook geproduceerd door andere onderdelen van het elektriciteitsnet, zoals transformatorstations en ondergrondse kabels. Daarnaast kunnen elektrische huishoudelijk apparaten EMV produceren.

Kinderleukemie
Uit internationaal onderzoek blijkt dat kinderen die in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen wonen, mogelijk meer kans hebben om leukemie te krijgen. Het magnetische veld van de hoogspanningslijnen zou misschien de oorzaak kunnen zijn. Op dit moment is niet duidelijk of de toename van kinderleukemie ook echt door de magnetische velden van de hoogspanningslijnen komt. Er kunnen nog andere, onbekende oorzaken zijn. Toekomstig onderzoek geeft daar hopelijk verder inzicht in.

Voor andere bronnen dan bovengrondse hoogspanningslijnen is een dergelijk verband met kinderleukemie niet gevonden. Naar die bronnen is niet of nauwelijks wetenschappelijk onderzoek verricht.

Voorzorgsbeleid
Vanwege het mogelijk verhoogde risico op kinderleukemie, adviseert de Rijksoverheid sinds 2005 aan onder andere gemeenten om voorzorg te hanteren. Zij adviseert om “zo veel als redelijkerwijs mogelijk is, te vermijden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen waar het magneetveld gemiddeld over een jaar hoger is dan 0,4 microtesla”. Lees meer

Voor andere bronnen dan bovengrondse hoogspanningslijnen geldt op dit moment nog geen voorzorgsadvies vanuit de Rijksoverheid. Daaraan wordt wel gewerkt op dit moment. Het zal echter een andere vorm krijgen dan het huidige voorzorgsadvies

In landelijk verband proberen de GGD’en mee te denken met deze beleidsontwikkeling, met oog voor zorgen van onze burgers en gemeenten.

Wat kunnen wij voor u doen?
Woont u in de buurt van een hoogspanningslijn of andere bron van magneetvelden en wilt u meer weten over de eventuele gevolgen voor uw gezondheid? Neem dan contact met ons op. De GGD is altijd alert op nieuwe wetenschappelijke inzichten. Wij kunnen u meer vertellen over de gezondheidsrisico’s en wij leggen zo nodig contact met de gemeente.

 Lees meer