Homepagina > Informatie over > Milieu en veiligheid > Intensieve veehouderij

Intensieve veehouderij

In Noord-Brabant wonen veel mensen in de buurt van één of meer veehouderijen. Is dat ongezond? Het RIVM onderzocht de gezondheid van omwonenden van veehouderijen. In 2016 en 2017 verschenen twee rapporten.  In 2018 zijn resultaten van vervolgonderzoek openbaar gemaakt. De conclusie:

  • De relatie tussen wonen in de buurt van een geitenhouderij en het meer voorkomen van longontstekingen is opnieuw aangetoond.
  • Er blijft onduidelijkheid over de oorzaak van deze relatie. Uitkomsten van vervolgonderzoek dat hierop is gericht, worden pas over 2 jaar verwacht.
  • Totdat er meer duidelijkheid is, adviseert de GGD het voorzorgsbeginsel toe te passen:  
    • terughoudend zijn met uitbreidingen of nieuwbouw van geitenhouderijen in de buurt van gevoelige bestemmingen.
    • ook terughoudend zijn met het plaatsen van gevoelige bestemmingen in de buurt van al gevestigde geitenhouderijen.
  • Op basis van de onderzoeksresultaten is het risico op longontsteking groter naarmate de afstand tot een geitenbedrijf kleiner is. Tot een afstand tot 2 kilometer blijft het risico vergroot.
  • De relatie tussen longontstekingen en het wonen binnen 1 km van een pluimveehouderij wordt in het nieuwste onderzoek niet meer gezien. Toch is dat geen aanleiding voor aanpassing van het GGD advies om uitstoot van fijnstof en endotoxine te verlagen. Deze stoffen leiden ook tot andere gezondheidsrisico’s dan longontsteking.

Op de RIVM-website staan verder de rapporten, de resultaten en antwoorden op veel gestelde vragen. 

Hier lees je meer over het advies van de landelijke GGD werkgroep veehouderij.

Vragen?
Heb je nog vragen over dit onderzoek of onze reactie op de onderzoeksresultaten? Dan kun je contact openemen met het team Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de Brabantse GGD'en op 0900 3686868.