Kankerclusters

cel
Wanneer er veel mensen in uw leefomgeving kanker krijgen, bent u misschien ongerust. Zou het misschien komen door iets in uw leefmilieu? Deze ongerustheid is begrijpelijk, maar meestal niet nodig. Of er veel of weinig kanker in een gebied voorkomt heeft vaak vooral met toeval te maken. In gebieden waar veel ouderen wonen, komt kanker bijvoorbeeld vaker voor. 

 
 
 
Onderzoek
De oorzaken van kanker zijn moeilijk vast te stellen. Leefgewoonten en erfelijke aanleg spelen vaak een rol. In uitzonderlijke gevallen kan het wel zinvol zijn om een uitgebreid onderzoek naar een omgevingsfactor in te stellen, maar zelfs dan is het moeilijk om een verband hard te maken.

Wat kunnen wij voor u doen?
Als wij meldingen krijgen van mensen die zich zorgen maken over het aantal kankergevallen in hun omgeving, dan gaan wij hiermee aan de slag. We onderzoeken dan het volgende:
  • om welke soorten kanker gaat het;
  • hoeveel nieuwe gevallen komen er jaarlijks bij;
  • over welke periode gaan de meldingen;
  • wat is de leeftijd van de bewoners.

Deze gegevens gebruiken we om een vergelijking te maken met het gemiddelde aantal kankergevallen in Nederland. Wanneer nodig informeren we bij de gemeente naar de geschiedenis van de wijk en de aanwezige industrie. Op basis van deze gegevens maken we een inschatting of meer kanker in de wijk voorkomt dan verwacht en of er een mogelijk verband bestaat met een omgevingsfactor.

Meer informatie
Stel vragen over uw gezondheid aan uw behandelend arts (huisarts, specialist). Neem voor vragen over kanker in het algemeen contact op met de Nederlandse Kankerbestrijding (KWF), 0800 0226 622.

Vragen? 0900 3686868