Koolmonoxide

gasfornuis
Koolmonoxide (CO) is een zeer gevaarlijk gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld kolen, olie, gas of hout. Het is een echte sluipmoordenaar: u proeft of ruikt het niet, maar u kunt door een koolmonoxidevergiftiging wel bewusteloos raken of zelfs overlijden.

De belangrijkste CO-bronnen in huis zijn (afvoerloze) keukengeisers en gasfornuizen. Maar ook gashaarden, kachels, centrale verwarmingsketels, combiketels, kolen- en oliegestookte installaties, open haarden, allesbranders en ook tabaksrook kunnen een bron vormen van CO binnenshuis. 

Hoe herkent u een koolmonoxidevergiftiging?
Koolmonoxide wordt 250 maal sneller in het bloed opgenomen dan zuurstof. Hierdoor krijgen uw vitale organen (hart, lever, hersenen) te weinig zuurstof.
  • De eerste lichamelijke symptomen van een koolmonoxidevergiftiging lijken op een griepje: lichte hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, overgeven en vermoeidheid.
  • Ook voelt u zich verward en/of slaperig en krijgt u een versnelde hartslag. Uiteindelijk kunt u bewusteloos raken en kan het dodelijk zijn.
  • Kenmerkend voor een CO-vergiftiging is dat de klachten verdwijnen tijdens een verblijf buitenshuis.

Wat kan ik zelf doen?

  • Wees alert op bovenstaande symptomen. Zet bij vermoeden van een CO-probleem het apparaat uit en de ramen open. Schakel een installateur in.
  • Laat uw geiser, gaskachel, cv-installatie jaarlijks controleren door een erkend installateur. Als een verbrandingstoestel vervuilt, neemt de kans op onvolledige verbranding toe en daarmee de kans op de vorming van CO.
  • Let op signalen van onvolledige verbranding. Als de vlammen instabiel flakkeren en gelig van kleur zijn, is de verbranding waarschijnlijk niet optimaal.
  • Laat uw schoorsteen ten minste één keer per jaar vegen.
  • Zorg altijd 24 uur per dag voor voldoende ventilatie in uw huis. Zo wordt er voldoende zuurstof toegevoerd en worden afvalstoffen afgevoerd.
  • Zorg voor koolmonoxidemelders in huis, vooral in kleine ruimtes, waar CO-bronnen aanwezig zijn en waar de ventilatie slecht is. Deze is verkrijgbaar bij een doe-het-zelfzaak. Een CO-melder geeft natuurlijk ook alleen een signaal wanneer een woning een CO-probleem heeft en is geen oplossing voor het probleem zelf! 

Wat kunnen wij voor u doen?
Met vragen over gezondheid in relatie tot CO kunt u terecht bij Team Gezondheid, Milieu en Veiligheid Brabant. Wij maken een inschatting van uw situatie en geven aan welke maatregelen en vervolgstappen u het best kunt nemen. Bel ons gerust, 0900 368 68 68.

Heeft u klachten en denkt u aan koolmonoxide?
Als u denkt dat u - of iemand in uw omgeving - in een acute, levensbedreigende situatie verkeert, kunt u  112 bellen. Zijn uw klachten minder ernstig, neem dan eerst contact op met uw huisarts. Koolmonoxidevergiftiging kan fatale gevolgen hebben!