Luchtvervuiling

witte rook
Wegverkeer, bedrijven, scheepvaart, maar ook huishoudens en de intensieve veehouderij zorgen voor luchtverontreiniging.

Smog
In Nederland zorgen vooral fijnstof, stikstofdioxiden en ozon voor gezondheidsproblemen. Als concentraties tijdelijk erg hoog zijn, ontstaat smog. Dit hangt vaak samen met het weer. Het inademen van sterk vervuilde lucht kan leiden tot gezondheidsklachten. Dit kunnen acute, maar ook chronische klachten zijn.

Acute klachten
Acute klachten ontstaan als u korte tijd bent blootgesteld aan een verhoogde concentratie van een schadelijke stof. Bijvoorbeeld bij een lange periode van warm weer en weinig wind, waardoor smog ontstaat. Klachten zijn dan vaak hoesten en kortademigheid. Bij hoge concentraties ozon kunt u last krijgen van irritatie van de ogen of hoesten. Klachten door tijdelijke luchtverontreiniging verdwijnen meestal vanzelf zodra de luchtvervuiling afneemt.

Chronische klachten
Ademt u langdurig lage concentraties luchtverontreinigende stoffen in? Dan kan dit leiden tot chronische klachten. Het gaat met name om verergering van klachten, die te maken hebben met aandoeningen van de luchtwegen en hart- en vaatziekten.

Wat kunnen wij voor u doen?
Heeft u gezondheidsklachten? En denkt u dat dit komt door luchtvervuiling bij u in de buurt? Neem dan contact met ons op. Zo nodig leggen we contact met de gemeente en doen we uitvoerig onderzoek.

Advies
We adviseren gemeenten voortdurend en gaan met hen in gesprek over de manier waarop we gezondheidsklachten door luchtverontreiniging kunnen voorkomen en beperken. Wilt u weten hoe de luchtkwaliteit bij u in de buurt is? Neem dan contact op met uw gemeente.