Stank en geluid

auto's in de file
In een klein en dichtbevolkt land zoals Nederland leveren stank- en geluidsoverlast soms gezondheidsproblemen op.

Stankoverlast
Vooral rioleringen, verkeer en industrie zijn veroorzakers van stankoverlast. Maar ook landbouw, allesbranders en open haarden. Het ruiken van ongewenste geuren kan vervelend zijn. Het kan zelfs uw plezier in het leven verminderen en u belemmeren bij uw dagelijkse bezigheden. Stankoverlast kan leiden tot hoofdpijn, slaapstoornissen, duizeligheid en misselijkheid.

Geluidsoverlast
40% van de Nederlanders ervaart hinder van geluid. Wegverkeer, buren en luchtvaart vormen de grootste bronnen van geluidsoverlast. Geluidsoverlast kan gezondheidsklachten veroorzaken, zoals slaapverstoring, een hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Laagfrequent geluid (geluid met een zeer lage toonhoogte) kan druk op de oren, hoofd, keel of borst veroorzaken.

Wat kunnen wij voor u doen?
Meld stank- of geluidsoverlast in uw woonomgeving in eerste instantie bij uw gemeente. Bij veel vragen en onrust van bewoners onderzoekt de GGD, vaak in opdracht van de gemeente of provincie, of er gezondheidseffecten te verwachten zijn. Gaat het om laagfrequent geluid? Dan testen we met een vragenlijst of uw gezondheidsklachten het gevolg zijn van laagfrequent geluid of dat er een medische oorzaak is.​