Straling

hoogspanningsmast
Straling komt overal voor: in de natuur, thuis en op het werk. Om gezondheidsschade te voorkomen mag de blootstelling niet te hoog zijn. Daarom zijn op internationaal niveau blootstellingslimieten opgesteld. De Nederlandse overheid ziet erop toe dat die limieten niet worden overschreden. Uw gezondheid is zo beschermd.

GSM/UMTS en hoogspanning
De laatste jaren is er veel aandacht voor GSM-/UMTS-antennes en hoogspanningslijnen. Deze veroorzaken elektromagnetische velden, ook wel straling genoemd. Uit onderzoek is bekend dat hele hoge stralingsniveaus gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. In de leefomgeving zijn de stralingsniveaus echter (veel) lager, waardoor die effecten niet optreden.

Klachten
Sterke elektromagnetische velden kunnen acute gezondheidsklachten veroorzaken, bijvoorbeeld via stimulatie van zenuwen en spieren of via opwarming van het lichaam. Mogelijke klachten zijn dan ongewenste spiertrillingen, hartritmestoornissen, het zien van lichtflitsjes of beschadiging van cellen en weefsels. De sterkte van deze velden in de woonomgeving is echter te laag om deze acute effecten te veroorzaken.
Sommige burgers schrijven ook gezondheidsklachten toe aan stralingsbronnen in de omgeving, zoals hoofdpijn, slapeloosheid of concentratieproblemen. Die relatie is echter nooit bewezen met wetenschappelijk onderzoek.

Langetermijneffecten
Veel onderzoeken die nu lopen of recent zijn afgerond richten zich op mogelijke langetermijneffecten van stralingsbronnen zoals GMS-/UMTS-antennes en hoogspanningslijnen. Tot dusver is alleen een mogelijke relatie tussen wonen nabij hoogspanningslijnen en kinderleukemie aannemelijk gemaakt.

Wat kunt u zelf doen?
Er is tot op heden geen bewijs gevonden voor schadelijke gezondheidseffecten door elektromagnetische velden van bronnen in onze woonomgeving. Wilt u desondanks uw blootstelling aan deze velden verminderen, dan kunt u eenvoudig een aantal dingen zelf in of rond uw huis aanpassen. Ook kunt u op een andere manier of minder mobiel telefoneren.

Wat kunnen wij voor u doen?
Woont u in de buurt van GSM-/UMTS-antennes of een hoogspanningslijn en wilt u meer weten over de eventuele gevolgen voor uw gezondheid? Of maakt u zich zorgen over andere stralingsbronnen? Neem dan contact met ons op. De GGD is altijd alert op nieuwe wetenschappelijke inzichten. Wij kunnen u meer vertellen over de gezondheidsrisico’s en wij leggen zo nodig contact met de gemeente.​