dokters bekijken foto

Wat is tuberculose?

Tuberculose is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door de tbc-bacterie. Deze bacterie veroorzaakt ontstekingen in het lichaam. Daarbij worden knobbeltjes van bacteriën gevormd. Tuberculose betekent eigenlijk ‘knobbeltjesziekte’.

De meest voorkomende vorm van tuberculose is longtuberculose. Behalve in de longen kan tuberculose ook voorkomen in andere delen van het lichaam, zoals gewrichten, botten, de hersenen of in de lymfeklieren. Via bloed of lymfebanen kunnen na een eerste infectie in de longen de tbc-bacteriën in andere organen terechtkomen en daar een tuberculeuze ontsteking veroorzaken. Tuberculose is een ziekte die wereldwijd veel voorkomt. Nederland is een van de landen waar de ziekte weinig voorkomt. Toch wordt jaarlijks bij ongeveer 1.000 personen in Nederland de ziekte tuberculose vastgesteld. Voor meer informatie raadpleeg de KNCV folder Wat is tuberculose. De folder is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans, Somalisch en Arabisch.

Wat doet de afdeling Tuberculosebestrijding?
Het team Tuberculosebestrijding van de GGD Brabant-Zuidoost zorgt voor het voorkomen, het actief opsporen en behandelen van tuberculose. Voorlichting, bron- en contactonderzoek en onderzoek van risicogroepen zijn hierbij hulpmiddelen.

Spreekuren zijn op afspraak in Eindhoven, telefoon 088 0031 310.
Telefonische bereikbaarheid voor cliënten/patiënten:
maandag, dinsdag en donderdag van 13.00 tot 16.00 uur.

Telefonische bereikbaarheid voor (medische) ketenpartners:
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.