Homepagina > Informatie over > TBC > Veelgestelde vragen (FAQ)

Veelgestelde vragen (FAQ)

​​Wat is tuberculose?
Tuberculose is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door de bacterie Mycobacterium tuberculosis. De meest voorkomende vorm is longtuberculose. De bacterie kan ook in andere organen voorkomen.

Welke klachten veroorzaakt tuberculose?
Bij longtuberculose zijn de meest voorkomende klachten hoesten (soms met bloed), koorts, vermoeidheid, vermagering en nachtzweten. Sommige mensen hebben nog geen klachten, terwijl er op de longfoto al een afwijking te zien is.

Hoe raak ik geïnfecteerd met de tuberculosebacterie?
Wanneer een patiënt met besmettelijke longtuberculose hoest, kunnen tuberculosebacteriën in de lucht komen en zich verspreiden. Iemand anders kan deze bacteriën inademen en hierdoor geïnfecteerd worden. Tuberculose wordt niet overgebracht door het aanraken of zoenen van de patiënt. Ook kunt u niet geïnfecteerd worden door bestek, boeken of kleren die de patiënt heeft aangeraakt.

Wat gebeurt er als ik ben geïnfecteerd met de tuberculosebacterie?
Na een infectie met de tuberculosebacterie is er een kans van ongeveer 10% dat u de ziekte tuberculose ontwikkelt. De meeste mensen ontwikkelen tuberculose in de eerste twee jaar na infectie. Echter, dat kan ook pas vele jaren later. De kans om ziek te worden na een infectie is groter wanneer u een verminderde afweer heeft door ziekte of door het gebruik van bepaalde medicijnen.

Een infectie is goed te behandelen. Als uit onderzoek blijkt dat er sprake is van een infectie met de tuberculosebacterie, dan zal de arts medicijnen voorschrijven (profylaxe). Meestal bestaat de kuur uit een combinatie van twee verschillende medicijnen met een duur van drie tot vier maanden. Als u deze medicijnen goed heeft gebruikt is de kans om toch nog tuberculose te krijgen sterk verminderd.

Hoe wordt tuberculose behandeld?
De behandeling van tuberculose bestaat uit een combinatie van verschillende medicijnen (antibiotica) en duurt minimaal zes maanden. Er kunnen bijwerkingen zijn. Als de bacterie resistent is tegen de twee krachtigste antibiotica is er sprake van multiresistente tuberculose. De behandeling duurt dan vaak minimaal negen maanden of langer. 

Wie begeleidt de patiënt?
De specialist (in het ziekenhuis of bij de GGD) die de patiënt behandelt en de medicijnen voorschrijft, informeert de GGD over de behandeling. De verpleegkundige van de GGD gaat bij de patiënt op bezoek. Deze kan alle vragen over de ziekte beantwoorden en geeft praktische tips over hoe om te gaan met de ziekte, het innemen van de medicijnen en adviezen ten aanzien van besmettelijkheid voor de omgeving. Tijdens de behandeling blijft de verpleegkundige contact houden met de patiënt.

Hoe werkt een contactonderzoek?
Iemand met longtuberculose kan andere mensen infecteren. De directe omgeving van de patiënt loopt het meeste risico. Zij worden daarom als eerste uitgenodigd voor onderzoek. De verpleegkundige maakt samen met de patiënt een namenlijst en nodigt de contacten uit voor onderzoek.

Wie krijgt een vaccinatie (BCG)?
In landen waar tuberculose veel voorkomt krijgen kinderen kort na de geboorte een vaccinatie die beschermt tegen de ernstigste vormen en complicaties van tuberculose. In Nederland krijgen alleen kinderen die jonger zijn dan 12 jaar en van wie één of beide ouders uit een land komt waar tuberculose nog veel voorkomt deze vaccinatie. Aan een volwassene zal een advies voor deze vaccinatie soms gegeven worden bij langdurige of risicovolle reizen, bijvoorbeeld als u gaat werken in de gezondheidszorg van een land waar veel tuberculose voorkomt.

Hoe vaak komt tuberculose nog voor?
In Nederland neemt het aantal tuberculosepatiënten geleidelijk af. Elk jaar krijgen nog ongeveer 850 mensen deze ziekte. Maar tuberculose is wel nog een groot probleem in veel andere landen. Negen miljoen mensen krijgen deze ziekte en meer dan één miljoen mensen overlijden aan de gevolgen, vaak doordat ze geen goede behandeling krijgen. De ziekte is soms moeilijk te bestrijden, met name als de bacterie resistent is voor de meest gebruikte medicijnen of door de combinatie met HIV.