Homepagina > Laat je niet flessen > Drank- en Horecawet

Drank- en Horecawet

De Drank- en Horecawet is een formele wet die de verkoop van alcoholhoudende dranken reguleert. De wet valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden.
Het belangrijkste element van de wetswijziging betreft de uitbreiding van de bevoegdheden van gemeenten.

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de Drank- en Horecawet vindt u in het informatiedocument van de Brabantse werkgroep Nieuwe Drank- en horecawet.

Leeftijdsverhoging
Op 1 januari 2014 ging de leeftijd voor verkoop van alcohol en tabak naar 18 jaar én zijn jongeren onder de 18 die op voor het publiek toegankelijke plaatsen, zoals op straat, in parken en in het café, alcohol in het bezit hebben strafbaar. Ze kunnen een boete krijgen.

 Contact

​GGD Brabant-Zuidoost
Sector Gezondheidsbevordering
Tel. 088 0031 436
Stuur ons een e-mail >>