Model Carnavalsbeleid

Doelstelling
Het adviseren van gemeenten bij het opstellen van een alcoholpreventiebeleid tijdens carnaval. Het doel is het voorkomen van overmatig alcoholgebruik door jongeren onder de 18 tijdens carnaval. Dit zorgt ervoor dat optochten, jeugdcarnaval en overige carnavalsactiviteiten gezond en veilig verlopen.

Omschrijving
In dit model kunt u lezen hoe gemeenten tijdens carnaval overmatig alcoholgebruik door jongeren onder de 18 zoveel mogelijk kunnen voorkomen. In dit model treft u adviezen aan op de drie verschillende gebieden te weten: de optochten, het jeugdcarnaval en overige carnavalsactiviteiten.

Doelgroep
Gemeenten en jongeren

Gebruiksaanwijzing
Model Carnavalsbeleid.                                                                                      Een banner voor carnavalsoptochten.