Model keetbeleid

Doelstelling
Terugdringen van overmatig alcoholgebruik onder jongeren in hokken en keten en het keetbezoek door jongeren in de regio gezonder en veiliger maken.

Omschrijving
Met name op het platteland wordt in hokken en keten op grote schaal flink ingedronken en is er weinig oog voor de (brand)veiligheid in deze locaties. Het stappenplan in het model Keetbeleid bevat handreikingen voor de handhaving.

Doelgroep
Gemeenten

Gebruiksaanwijzing
Het model Keetbeleid bevat een stappenplan voor de aanpak van hokken en keten binnen een gemeente. Er is een flyer en folder Hokken en keten beschikbaar.