Inzet peers

Doelstelling
Moeilijk te bereiken jongeren wijzen op de effecten en risico’s van alcohol.

Omschrijving
Uit onderzoek blijkt dat de peermethode een goede manier is om (moeilijk te bereiken) jongeren te bereiken met voorlichting. Participatie van de doelgroep vergroot de kans dat de doelgroep de voorlichting interessant genoeg vindt. De peers testen bij andere jongeren hun kennis over alcohol met een korte kennistest. Deze kennistest laat jongeren nadenken over hun eigen drinkgedrag en geeft aanleiding tot een gesprek. Na het invullen van de test worden de jongeren beloond met een kleine gadget. De peers werken op locatie en worden daarbij ondersteund door preventiewerkers van Novadic-Kentron.

Doelgroep
Jongeren

Gebruiksaanwijzing
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Novadic-Kentron.

 Links