Jongeren

Om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen is het belangrijk om jongeren zelf te betrekken in de voorlichting. Deze interventies bieden onder andere mogelijkheden om met jongerenparticipatie aan de slag te gaan.

Educatie & draagvlak

Beleid & regelgeving

Handhaving