Sportkantines

Drinken door jongeren gebeurt ook bij sportverenigingen. Daarom is het belangrijk om ook de sportverenigingen te betrekken bij het lokale alcoholpreventiebeleid.

Educatie & draagvlak

Beleid & regelgeving

Handhaving