Vaderinterventie

 
Doelstelling 
Vaders van 10-14 jarigen informeren over de effecten van alcohol en hen stimuleren om de boodschap ‘Geen alcohol onder 18’ uit te dragen.

Omschrijving 
De ervaring laat zien dat voorlichtingsbijeenkomsten over alcohol voor het overgrote deel worden bezocht door moeders. Maar vaders hebben ook een belangrijke rol als het gaat om de beperking van alcoholgebruik. De betrokkenheid van vaders bij de sport van hun kinderen is groot. Door ze in verenigingsverband uit te nodigen in de sportkantine is deelname laagdrempelig, zeker als de vereniging zelf hier actief aan bijdraagt. Om de aanwezigheid extra te stimuleren en hun actieve bijdrage te belonen, zijn vanuit Laat je niet flessen! afspraken gemaakt met de voetbalorganisaties Helmond Sport en PSV. Zij zijn bereid hieraan een bijdrage te leveren, bijvoorbeeld in de vorm van vrijkaartjes, rondleidingen of clinics. 

Doelgroep 
Vaders van voetballende kinderen tussen de 10 en 14 jaar oud. Vaak de C- en D-jeugd. Deze leeftijdsgroep is belangrijk, omdat dan de invloed van ouders nog erg groot is. Dit leidt uiteindelijk dus ook tot het meeste effect. 

Gebruiksaanwijzing 
Handleiding Vaderinterventie.