JGZ-interventie

Alcoholinterventie door jeugdverpleegkundige GGD

Doelstelling   
Ouders bewust maken van hun opvoedkundige taak om daarmee te voorkomen dat kinderen onder de 18 jaar starten met het drinken van alcohol.

Omschrijving 
Tijdens het Periodiek Verpleegkundig Onderzoek in groep 7 besteedt de verpleegkundige 5 minuten extra aan het thema alcohol. Hiervoor is een protocol ontwikkeld en wordt een aanvullend vragen- en registratieformulier gebruikt.

Doelgroep 
Ouders/opvoeders met kinderen in groep 7 van de basisschool.

Gebruiksaanwijzing 
Deze interventie is door gemeenten in te kopen bij de GGD Brabant-Zuidoost. In verband met organisatorische zaken aan te vragen aan het begin van het kalenderjaar voor uitvoering in het schooljaar daarop.