Onderzoeken

Voor het project Laat je niet flessen! zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd.

Onderzoek inbedding Laat je niet flessen! na 2013
In 2013 is onderzocht wat gemeenten na beëindiging van het project Laat je niet flessen! nodig hebben en/of moeten doen om alcoholpreventie in het lokale beleid in te bedden.

Doorschenkonderzoek 2012-2013
Eind 2012 werd onderzocht in hoeverre alcohol wordt verstrekt aan dronken jongeren in uitgaansgelegenheden en in paracommerciële inrichtingen in de regio Zuidoost-Brabant.

Nalevingsonderzoeken
De Universiteit van Twente heeft in oktober 2006 een nulmetig uitgevoerd om inzicht te krijgen in het al dan niet verstrekken van alcohol aan minderjarige jongeren in Zuidoost-Brabant op dat moment. In drie effectmetingen in 2007, 2008 en 2009 is onderzocht of de verschillende maatregelen invloed hebben gehad op naleving van de wettelijke leeftijdsgrens.

 Contact

​GGD Brabant-Zuidoost
Sector Gezondheidsbevordering
Tel. 088 0031 436
Stuur ons een e-mail >>