Pijlers

Voor een effectief alcoholbeleid in uw gemeente is een integrale benadering van belang. Dit bestaat uit drie deels overlappende pijlers.
 
1. Educatie en draagvlak
Doel van deze pijler is om via een voorlichtings- en mediastrategie alle relevante partijen te overtuigen van het belang van alcoholpreventie en van het onderschrijven van de normen die aan het beleid ten grondslag liggen, met andere woorden: draagvlak creëren voor de norm ‘onder de 18 jaar geen alcohol’ en in de leeftijd van 18 tot 24 jaar met mate. Kernbegrippen zijn bewustwording en communicatie.

2. Regelgeving 
Een effectief alcoholbeleid is gebaseerd op een samenhangende mix van adequate regels en daaruit voortvloeiende duidelijke afspraken met die partijen die de regels moeten naleven. Via regelgeving kan de beschikbaarheid van alcohol voor bepaalde doelgroepen beperkt worden.

3. Handhaving 
Regelgeving heeft veel meer effect als deze ook wordt gehandhaafd. De gemeente heeft een aantal specifieke handhavingsbevoegdheden met betrekking tot alcohol. Meer informatie hierover is te lezen onder Drank- en horecawet.
 
 
 
Laat-je-niet-flessen-pijlers.jpg 
 

 Contact

​GGD Brabant-Zuidoost
Sector Gezondheidsbevordering
Tel. 088 0031 436
Stuur ons een e-mail >>