Homepagina > Nieuws > Brabantse Health Deal

Brabantse Health Deal

Gezondheid centraal bij ruimtelijke inrichting

22-7-2016

​Vandaag ondertekenden bestuurders van 15 Brabantse organisaties, waaronder de drie Brabantse GGD’en, op het provinciehuis de samenwerkingsovereenkomst ‘Brabantse Health Deal’. Deze deal zet gezondheid en welzijn centraal bij gebiedsontwikkeling van de toekomst. Een ontwikkeling, die gehoor geeft aan de oproep van GGD’en om gezondheid structureel een plek te geven bij het inrichten van de omgeving (omgevingswet). Dat vergt een goede én structurele samenwerking tussen de (nu nog vaak sectorale) domeinen milieu, ruimte, sociaal, gezondheid en economie.

Gezonde mensen in een gezonde omgeving
Zorgen voor gezonde mensen in een gezonde, economisch vitale omgeving van de toekomst. Dat is de ambitie van de Brabantse Health Deal. Vragen die daarbij komen kijken zijn bijvoorbeeld: Hoe creëer je een gezonde leefomgeving? En hou je die vast, Hoe maak je de stad of regio aantrekkelijk? Hoe zorg je voor een goed vestigingsklimaat en economische concurrentiepositie? Dat kan alleen samen! De kracht van een vitale en gezonde stad of regio van de toekomst ligt besloten in samenwerking. De Brabantse Health Deal wil de werelden van gezondheid en ruimtelijke inrichting structureel aan elkaar verbinden met toepassing van (wetenschappelijke) kennis en innovatie. 

De vijftien deelnemende organisaties spraken met elkaar een opstarttraject van twee jaar af. En investeren in deze periode samen om vier ‘sporen’ verder uit te werken.

Meer weten over de Brabantse Health Deal? Bekijk het filmpje of de website van de Provincie Brabant.

De vijftien partijen die de Brabantse Health Deal ondertekenen zijn:
- Gemeente Breda
- Gemeente Eindhoven
- Gemeente Helmond
- Gemeente ’s-Hertogenbosch
- Gemeente Tilburg
- GGD Brabant-Zuidoost
- GGD Hart voor Brabant
- GGD West-Brabant
- Provincie Noord Brabant
- RIVM
- Waterschap Aa en Maas
- Waterschap De Dommel
- Waterschap Brabantse Delta
- Universiteit Utrecht
- Universiteit van Tilburg/Telos