Homepagina > Nieuws > André Bergman Gezondheidsambassadeur in Laarbeek

André Bergman Gezondheidsambassadeur in Laarbeek

Voor zijn inzet en bijdrage aan de Gezondheidsraces.

15-12-2014
Zaterdag 13 december ontving André Bergman de titel van Gezondheidsambassadeur. Deze titel werd hem toegekend door de GGD Brabant-Zuidoost voor zijn inzet en bijdrage aan de drie Gezondheidsraces. De uitreiking vond plaats tijdens de afsluiting van de derde gezondheidsrace waarbij ook bekend werd gemaakt in welk dorp het team gevestigd is dat zich het komende jaar ‘het fitste team van Laarbeek’ mag noemen.
 
Steeds meer en vaker zetten inwoners zich in voor een gezonde leefomgeving in hun gemeente of wijk en voor de gezondheid van hun medeburgers. In onze regio kennen we hier inmiddels heel wat voorbeelden van, zoals beweegtuinen, trimbanen, acties om alcoholgebruik door jongeren aan te pakken, gezonde voeding op school en een Gezondheidsrace tussen vier dorpen. Ook voor de GGD is samenwerken met burgers in de wijk of buurt de beste manier om gezondheid te bevorderen. De GGD kan zo perfect aansluiten bij de vragen en behoeftes van de inwoners zelf. Inwoners die zich op een bijzondere manier inzetten voor de gezondheid van medeburgers zijn dan ook zeer waardevol voor de GGD. Deze inwoners kunnen daarom worden in hun gemeente benoemd worden tot Gezondheidsambassadeur van de GGD.
 
Zaterdag werd deze titel voor de tweede keer in Laarbeek toegekend. De GGD vindt dat André Bergman deze titel heeft verdiend omdat hij op uiteenlopende manieren een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de drie Gezondheidsraces in Laarbeek. Het eerste jaar als deelnemer van het team Beek en Donk. De tweede en derde editie als bedenker van een ingenieus rekenmodel voor- en verwerker van de vele scores en uitslagen. Daarnaast heeft hij de gemeente en de GGD Brabant-Zuidoost ondersteund bij de procesevaluatie van de Gezondheidsrace waardoor de waarde ervan ook verantwoord kon worden. Het laatste jaar heeft hij ook een actieve rol gespeeld binnen de projectgroep. Alle jaren heeft hij op een geweldige manier samengewerkt met gemeente en de GGD.
 
De GGD Brabant-Zuidoost sprak zaterdag haar dank uit voor alle gedane werkzaamheden, in bijzijn van de deelnemers van de derde Gezondheidsrace, de gemeente, betrokken organisaties en belangstellenden. De GGD hoopt nog lang met André samen te mogen werken.
 

Website met ideeën

De GGD vindt het belangrijk dat inwoners met goede ideeën de GGD en hun eigen gemeente weten te vinden. Zo kunnen zij elkaars inzet versterken. De GGD heeft daarom per gemeente de mogelijkheden voor burgerinitiatieven op het gebied van gezondheid in kaart gebracht op de website www.actiefmetgezondheid.nl. Hier zijn ook allerlei inspirerende en succesvolle voorbeelden te vinden.