Homepagina > Nieuws > Aziatische tijgermug aangetroffen in Eindhoven

Aziatische tijgermug aangetroffen in Eindhoven

Geen direct gezondheidsrisico

2-10-2018

In de wijk Heesterakker is een exemplaar van de Aziatische tijgermug (Aedes albopictus) aangetroffen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) start deze week met de bestrijding van de exotische mug. De wijkbewoners worden hierover per brief geïnformeerd. De bestrijding is een voorzorgsmaatregel om te voorkomen dat de muggen zich vestigen in Nederland.

Onderzoek en bestrijding
De NVWA heeft muggenvallen in de wijk geplaatst om te onderzoeken of er nog meer Aziatische tijgermuggen in de wijk aanwezig zijn. Het is onduidelijk waar de gevonden tijgermug vandaan komt. De Aziatische tijgermug komt oorspronkelijk uit Azië en heeft zich via internationale transporten verspreid over grote delen van de wereld. De Aziatische tijgermug komt voor in Amerika en enkele Zuid-Europese landen.

De bestrijding van de tijgermuggen vindt plaats in een gebied van 500 meter rondom de locatie waar de mug is aangetroffen. Muggen leggen eitjes in stilstaand water in potjes, gieters of regentonnen. Daarom worden deze mogelijke broedplaatsen verwijderd of behandeld met een biologisch larvendodend middel. Dit middel is ongevaarlijk voor mensen en huisdieren; ook water dat met het middel is behandeld kan gewoon gebruikt worden. Ook zwerfafval is een potentiële broedplaats. Daarom wordt gedurende het muggenseizoen extra aandacht besteed aan het opruimen van afval in de wijk. Deze muggensoort broedt niet in vijvers, sloten of vaarten.

Geen direct gezondheidsrisico
De kans dat de tijgermuggen die tot nu toe in Nederland zijn aangetroffen ziekten verspreiden, is te verwaarlozen. Het gaat hierbij om ziekten zoals dengue (knokkelkoorts), chikungunya en zikakoorts. Alleen muggen die besmet zijn met ziekteverwekkers, door eerst een zieke persoon te steken, kunnen ziekten aan andere mensen overbrengen. Omdat deze ziekten volgens het RIVM in Nederland vrijwel niet voorkomen bij mensen, is de kans op verspreiding van deze tropische ziekten heel klein. Om deze kans helemaal uit te sluiten, willen we vestiging van deze mug in Nederland voorkomen en wordt hij bestreden. De beten van de Aziatische tijgermug, die voornamelijk overdag steekt, kunnen bovendien hinderlijk zijn.

Meer informatie
•  Meer informatie kunt u lezen in deze folder en op de website van de NVWA .
•  Antwoorden op vragen over humane risico’s zijn te vinden op de website van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).
•  Bij vragen kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de NVWA via de website of via het telefoonnummer 0900-0388.
•  Voor vragen over gezondheid kunnen inwoners tijdens kantooruren bellen met de GGD Brabant Zuidoost, team infectieziektenbestrijding, op telefoonnummer 088-0031 100.