Homepagina > Nieuws > Convenant Samenwerking

Convenant Samenwerking

Tussen GGZ, Ambulancezorg, OM en politie

12-7-2021

De politie, Reinier van Arkel, GGz Eindhoven, GGZ Oost Brabant, Ambulancezorg Midden-West-Noord Brabant, Ambulancezorg Gelderland-Zuid, Ambulancezorg GGD Brabant-Zuidoost en het Openbaar Ministerie hebben gezamenlijk een 'Convenant samenwerking in Brabant' gesloten. De partijen werken nu nog nauwer samen op thema's als orde en veiligheid, aangiftebeleid, vervoer en informatie-uitwisseling. In de praktijk betekent dit dat er betere afstemming en duidelijkere kaders zijn. Voor cliënten die in een crisis raken sluit het zorgaanbod hierdoor nog beter aan.

 
Afspraken
Het voordeel is dat allerlei losse samenwerkingsafspraken binnen de twee regio's nu in één convenant zijn vastgelegd voor zowel regio Noord-Brabant als Brabant-Zuidoost. Het komt de uniformiteit ten goede dat allebei de GGZ-stellingen in het verzorgingsgebied van de Ambulancezorg van de GGD Brabant-Zuidoost hieraan deelnemen.

Eenduidig
Het convenant geeft richting en kaders voor zowel de huidige als de toekomstige operationele afspraken. We kunnen afspraken nu evalueren binnen gezamenlijke kaders.

Lees meer in het nieuwsbericht op de website van GGZ Oost-Brabant:
Convenant tussen GGz-instellingen, politie, ambulancediensten en Openbaar Ministerie