Homepagina > Nieuws > Doet u ook mee met de Jeugdmonitor?

Doet u ook mee met de Jeugdmonitor?

We verloten twee kinderfietsen onder de deelnemers!

29-9-2017

GGD Brabant-Zuidoost voert dit najaar een grootschalig onderzoek uit dat gericht is op de gezondheid, leefomgeving en welzijn van kinderen van 0 t/m 11 jaar. In de hele regio Zuidoost-Brabant ontvangen bijna 26.000 ouders/verzorgers vanaf 28 september een uitnodiging voor de ‘Jeugdmonitor 2017’. Dit is een steekproef van alle kinderen.

 Uitnodiging ontvangen? Ga naar de vragenlijst >>

Doel van het onderzoek
De vragenlijst gaat onder andere over gezondheid, leefomgeving en het welzijn van uw kind. Daarnaast worden er vragen gesteld over voorzieningen en ondersteuningsbehoeften, bijvoorbeeld op het gebied van opvoeding. GGD Brabant-Zuidoost voert dit onderzoek eens in de vier jaar uit in opdracht van de gemeente. Met de resultaten kunnen gemeenten hun lokaal (jeugd)beleid en activiteiten beter aanpassen op de behoefte van kinderen en hun ouders. Hoe meer ouders meedoen, hoe beter wij weten wat er speelt in de gemeente. We verloten twee kinderfietsen onder alle deelnemers. Daarnaast maken online invullers kans op een cadeaubon van 15 euro.

Privacy
Bij dit onderzoek zijn de gegevens van de deelnemers veilig. Dat is verplicht. Dit is onder andere in de Wet Bescherming Persoonsgegevens bepaald. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om de gegevens van de deelnemers te beschermen. Zo zorgt de wet ervoor dat de gegevens alleen voor statistische doelen worden gebruikt. Geen enkele andere instelling kan toegang eisen tot de gegevens. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen. Het is dus niet bekend van wie de antwoorden zijn die in de vragenlijst zijn ingevuld.