Homepagina > Nieuws > Eén op twaalf volwassenen Eindhoven sociaal uitgesloten

Eén op twaalf volwassenen Eindhoven sociaal uitgesloten

Opvallende resultaten van gezondheidsonderzoek in de regio

7-2-2014

Steeds meer volwassenen in de regio Zuidoost-Brabant hebben moeite om rond te komen van hun inkomsten. Gaf in 2009 20% van de 19 tot en met 64-jarigen aan hier moeite mee te hebben, nu is dat 22%. Bijna een kwart heeft geen inkomen uit werk maar is werkloos, arbeidsongeschikt, huisman of -vrouw, volgt onderwijs of heeft een bijstandsuitkering. Sociale uitsluiting is een term die refereert naar de onderkant van de samenleving.

In de regio Zuidoost-Brabant is gemiddeld 5% van de volwassenen sociaal uitgesloten, maar Eindhoven (8%) en Helmond (7%) springen eruit. Sociale uitsluiting hangt samen met een minder goede lichamelijke en psychische gezondheid. Maar vooral eenzaamheid is een groot probleem onder deze groep. Maatschappelijke en sociale participatie blijft eveneens achter.

Dat blijkt uit het driejaarlijks onderzoek onder Zuidoost-Brabantse inwoners van 19 jaar en ouder, dat is uitgevoerd door de GGD Brabant-Zuidoost. In het najaar van 2012 deden ruim 30.000 inwoners uit 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant mee aan de volwassenen- of ouderenmonitor. Dit onderzoek werd tegelijk uitgevoerd door alle GGD’en in Nederland, in samenwerking met het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Nu zijn de resultaten thematisch beschreven in factsheets.

In de factsheet over Sociaal economische gezondheidsverschillen worden factoren die bepalend zijn voor de sociaal economische status zoals de financiële- en werksituatie en het opleidingsniveau besproken. Vervolgens wordt ingegaan op sociale uitsluiting en komt de relatie tussen de sociale situatie en gezondheid, leefstijl, participatie en eenzaamheid aan bod.
 

Wat doet de GGD met deze resultaten?

De gegevens uit dit onderzoek worden gebruikt om een goed beeld te krijgen van de gezondheidstoestand van alle volwassenen en ouderen in de regio en de factoren die daarop van invloed zijn. Gemeenten kunnen de resultaten gebruiken voor onderbouwing of aanpassing van het gezondheidsbeleid. De GGD ondersteunt daarbij en adviseert hoe gezondheidsthema’s binnen het lokale gezondheidsbeleid opgepakt kunnen worden.

De resultaten zijn te raadplegen op www.ggdgezondheidsatlas.nl en www.regionaalkompas.nl.