Homepagina > Nieuws > Extra onderzoek voor pubers

Extra onderzoek voor pubers

Voor alle leerlingen 3 vmbo en 4 havo/vwo

27-10-2014
De GGD Brabant-Zuidoost is vanaf dit schooljaar gestart met een nieuw gezondheidsonderzoek bij pubers. Het onderzoek gebeurt bij alle leerlingen in de klassen 3 VMBO en 4 Havo/VWO. Voor het onderzoek vullen jongeren eerst digitaal een vragenlijst in. Daarna krijgen ze een persoonlijk gezondheidsadvies. Bij vragen of zorgen kunnen de leerlingen terecht bij de jeugdverpleegkundige voor een persoonlijk gesprek. Het onderzoek voor pubers is een extra contactmoment voor jongeren naast de al bestaande onderzoeken van de GGD Brabant-Zuidoost in het basisonderwijs en klas 2 van het voortgezet onderwijs.

Extra aandacht voor gezondheid pubers
Het ministerie van VWS investeert extra in het bevorderen van een gezonde leefstijl van de jeugd.  Een van de afspraken hiervoor is een extra contactmoment van de Jeugdgezondheidszorg met jongeren vanaf 14 jaar.
Met het extra contactmoment kan de Jeugdgezondheidszorg van de GGD passende zorg leveren voor jongeren in de leeftijd van het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Insteek is om meer de nadruk te leggen op individueel maatwerk om zo in de adviezen beter aan te sluiten op de belevingswereld van jongeren. 
 
EMOVO
De GGD Brabant-Zuidoost is vanaf dit schooljaar daarom gestart met het extra onderzoek bij alle leerlingen in de klassen 3 vmbo en 4 Havo/VWO. Deze leerlingen vullen eerst de zogenaamde EMOVO (Elektronische MOnitor en Voorlichting) in. Dit is een vragenlijst via internet.
De vragen gaan onder andere over lichamelijke en geestelijke gezondheid, sociale contacten, leefgewoonten, veiligheid, school en vrije tijd.
Na het invullen krijgt de leerling meteen een persoonlijk digitaal gezondheidsadvies. Ook verwijst de GGD naar betrouwbare internetsites voor meer informatie. Wanneer uit de vragenlijst bepaalde zorgen of vragen naar voren komen, dan nodigt de jeugdverpleegkundige de leerling uit voor een gesprek. Maar ook de leerling zelf kan om een gesprek vragen. 
Via de ingevulde vragenlijst kan de GGD mogelijke (gezondheid)problemen bij jongeren op tijd signaleren en als het nodig is ook verdere hulp bieden.
 
Pilot
Het afgelopen schooljaar voerde de GGD Brabant-Zuidoost het onderzoek met succes uit als proef  op een aantal scholen voortgezet onderwijs . Vanaf 1 oktober wordt het onderzoek nu aangeboden op alle middelbare scholen in de hele regio. De GGD is vanuit de Wet publieke gezondheid verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg van kinderen van 4 t/m 19 jaar.