Homepagina > Nieuws > Gezondheid en intensieve veehouderij

Gezondheid en intensieve veehouderij

De GGD adviseert gemeenten over gezondheid en intensieve veehouderij.

5-3-2013
In november 2012 heeft de Gezondheidsraad het advies 'Gezondheidsrisico's rond veehouderijen' gepubliceerd.

Naar aanleiding van dit advies heeft de GGD in december alle gemeenten in haar werkgebied een brief gestuurd met een aantal concrete maatregelen die zij kunnen nemen. Zo kunnen gemeenten een klachtenanalyse uitvoeren. Of, maatregelen nemen om de uitstoot van fijnstof en geur te beperken. Daarnaast adviseert de GGD de gemeenten om in gesprek te gaan met boeren en burgers.
 
Wat vinden wij belangrijk?
Landelijke visie, aandacht voor omwonenden en meer onderzoek.
  • Landelijke visie: De GGD pleit voor een landelijke visie om gezondheidsrisico’s rond veehouderijen te beoordelen en terug te dringen. Op deze manier voorkomen we dat er veel verschillende lokale regelingen ontstaan.
  • Aandacht voor omwonenden: Vaak maken omwonenden zich ongerust. Bijvoorbeeld over de uitbraak van ziekten bij dieren en de kans dat hierdoor ook omwonenden besmet raken, de ervaren geurhinder of de inpassing van grote bedrijven in hun woonomgeving. Het is belangrijk dat er aandacht is voor beleving van omwonenden. De gemeente kan bijvoorbeeld een belevingsonderzoek uitvoeren.
  • Meer onderzoek: Er is meer onderzoek nodig naar geurhinder, endotoxinen en fijnstof. Ook in relatie tot de afstand tussen veehouderijen en omwonenden. Geurhinder kan leiden tot klachten, stress en ervoor zorgen dat mensen zich minder prettig voelen in hun woonomgeving.

Informatiebijeenkomsten
Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid van de GGD’en Brabant/Zeeland organiseert samen met het Netwerk de Peelhorst en de Provinciale Raad Gezondheid informatiebijeenkomsten voor gemeenten, waterschappen en boeren rondom gezondheid en intensieve veehouderij. Zij krijgen hiervoor persoonlijk een uitnodiging. We organiseren ook bijeenkomsten voor andere geïnteresseerden. Zodra de data van deze bijeenkomsten bekend zijn, leest u dat op onze website.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact met Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid GGD'en Brabant/Zeeland via telefoonnummer 0900 – 3686868 of een kijkt u op de website van netwerk de Peelhorst. ​