Homepagina > Nieuws > GGD benoemt Gezondheidsambassadeurs in Bergeijk

GGD benoemt Gezondheidsambassadeurs in Bergeijk

Agaath Bussing en Thea de Valk krijgen titel vanwege grote inzet voor Beweegtuin

16-6-2014
Zaterdag 14 juni ontvingen Agaath Bussing en Thea de Valk uit Bergeijk de titel van Gezondheidsambassadeur. Deze titel werd hen toegekend door de GGD Brabant-Zuidoost voor hun inzet en bijdrage voor de Beweegtuin: een fitnessparcours met beweegtoestellen, jeu de boules banen en een pannakooi op het evenemententerrein bij de Kattendans. De uitreiking vond plaats tijdens een feestelijk beweegevenement voor senioren uit de hele gemeente.

Steeds vaker zetten inwoners zich in voor een gezonde leefomgeving in hun gemeente of wijk en voor de gezondheid van hun medeburgers. In onze regio kennen we hier inmiddels heel wat voorbeelden van, zoals beweegtuinen, trimbanen, acties om alcoholgebruik door jongeren aan te pakken, gezonde voeding op school of een Gezondheidsrace tussen vier dorpen. Ook voor de GGD is samenwerken met burgers in de wijk of buurt de beste manier om gezondheid te stimuleren. Zo sluit je perfect aan bij de vragen en behoeftes van de inwoners zelf. Inwoners die zich op een bijzondere manier inzetten voor de gezondheid van medeburgers zijn dan ook voor de GGD zeer waardevol. Zij kunnen daarom worden benoemd tot Gezondheidsambassadeur in hun gemeente.

Zaterdag werd deze titel voor het eerst in Bergeijk toegekend. De GGD vindt dat Agaath Bussing en Thea de Valk deze titel hebben verdiend omdat zij op bevlogen wijze zich inzetten om de gezondheid te bevorderen van de Bergeijkse inwoners van jong tot oud. Zo hebben zij aan de wieg gestaan van de beweegtuin ‘t Hof. Hierdoor kunnen alle wijkbewoners zonder kosten bewegen in een groene omgeving dichtbij huis. Het is hen gelukt om subsidies te verwerven voor een fitnessparcours met beweegtoestellen, jeu de boules banen, een pannakooi voor de jeugd. Het geheel is tot stand gekomen door IDOP-projecten (integrale dorpsontwikkelingsplannen). De Provincie Noord-Brabant heeft in dat kader gelden beschikbaar gesteld voor projecten, waarbij de zelfwerkzaamheid van de inwoners met hun dorps- en kernraden wordt versterkt.

Vorig jaar juni hebben de dames een openingsmanifestatie georganiseerd om meer bekendheid te geven aan de Beweegtuin. Dit jaar hebben ze opnieuw een beweegevenement opgezet om alle ouderen in de gemeente te stimuleren hier nog meer gebruik van te maken. Het lukt Agaath en Thea om bruggen te bouwen tussen bedrijven, organisaties, gemeente en wijkbewoners. Ze werken hierbij op een geweldige manier samen met de GGD Brabant-Zuidoost.


De GGD sprak in het bijzijn van de wijkraad ’t Hof, gemeente, RSZK en wijkbewoners, haar dank uit voor hun onuitputtelijke inzet en de vele werkzaamheden die zij verrichten.