Homepagina > Nieuws > GGD benoemt Gezondheids ambassadeurs Someren

GGD benoemt Gezondheids ambassadeurs Someren

Marion Swinkels en Twan van de Moosdijk ontvangen eerste titel in Someren

15-6-2016

Dinsdag 14 juni ontvingen Marion Swinkels en Twan van de Moosdijk de titel van Gezondheidsambassadeur. Deze titel werd hen toegekend door de GGD Brabant-Zuidoost voor hun inzet voor de themabijeenkomst 'Drank en Drugs in Someren-Eind' en hun bijdrage aan enkele regionale bijeenkomsten, waaronder het bezoek van staatssecretaris van Rijn. De uitreiking vond plaats tijdens de evaluatie van de themabijeenkomst in bijzijn van wethouder Maas, de voltallige Dorpsraad Someren-Eind, betrokken dorpsgenoten en familieleden.

Steeds meer en vaker zetten inwoners zich in voor een gezonde leefomgeving in hun gemeente of wijk en voor de gezondheid van hun medeburgers. In onze regio kennen we hier inmiddels heel wat voorbeelden van, zoals gezonde en leefbare wijken, beweegtuinen en trimbanen, acties om alcoholgebruik door jongeren aan te pakken, gezonde voeding op school en een Gezondheidsrace tussen vier dorpen. Ook voor de GGD is samenwerken met burgers in de wijk of buurt de beste manier om gezondheid te bevorderen. De GGD kan zo perfect aansluiten bij de vragen en behoeftes van de inwoners zelf. Inwoners die zich op een bijzondere manier inzetten voor de gezondheid van medeburgers zijn dan ook zeer waardevol voor de GGD. Zij worden daarom in hun gemeente benoemd tot Gezondheidsambassadeur van de GGD.

Dinsdag werd deze titel voor de eerste keer in Someren toegekend. De GGD vindt dat Marion en Twan dit hebben verdiend omdat zij een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het bespreekbaar maken van de alcohol- en drugsproblematiek in Someren-Eind. Ze wisten ouders en kinderen hierover op een zeer aansprekende manier te informeren. Daarbij hebben ze laten zien over de gave te beschikken om ook andere belangrijke partijen hiervoor enthousiast te maken zoals basisschool De Vonder, plaatselijke verenigingen, de horeca, hulp- en dienstverleners en dorpsgenoten met de juiste ervaring en betrokkenheid. Hun inzet en creativiteit was hierbij enorm met een zeer succesvolle themabijeenkomst op 17 mei als resultaat. Gevolgd door diverse andere acties binnen en buiten Someren-Eind. Zo heeft de 'Someren-Eindse aanpak' als voorbeeld gediend bij het regionale symposium 'Laat je niet flessen' en het bezoek van staatssecretaris van Rijn aan onze regio. Marion was hierbij steeds aanwezig en heeft Someren-Eind op positieve wijze in het nieuws gebracht.

De GGD Brabant-Zuidoost sprak dinsdag haar dank uit voor alle gedane werkzaamheden, en de hoop om nog lang met Marion, Twan en de Dorpsraad Someren-Eind te mogen samenwerken. Daarbij werd de Dorpsraad geprezen omdat het van lef getuigd om een beladen onderwerp zoals Alcohol- en drugsgebruik op te durven pakken en daarmee verantwoordelijkheid te nemen voor de sociale leefbaarheid van het dorp. 

Website met ideeën
De GGD vindt het belangrijk dat inwoners met goede ideeën de GGD en hun eigen gemeente weten te vinden. Zo kunnen zij elkaars inzet versterken. De GGD heeft daarom per gemeente de mogelijkheden voor burgerinitiatieven op het gebied van gezondheid in kaart gebracht op de website www.actiefmetgezondheid.nl. Hier zijn ook allerlei inspirerende en succesvolle voorbeelden te vinden.