Homepagina > Nieuws > GGD benoemt Joost van Stiphout tot gezondheids ambassadeur Asten

GGD benoemt Joost van Stiphout tot gezondheids ambassadeur Asten

Voor zijn inzet bij NWC Asten kiest voor Meer dan Voetbal

31-8-2016

Woensdag 31 augustus ontving Joost van Stiphout de titel van Gezondheidsambassadeur voor de GGD Brabant-Zuidoost. Deze titel werd hem toegekend voor zijn inzet bij voetbalvereniging NWC Asten en zijn kartrekkersrol bij het project NWC Asten kiest voor “Meer dan Voetbal’’. De uitreiking vond plaats tijdens de ERIMA Voetbaldagen in bijzijn van wethouder Huijsmans, het bestuur van NWC Asten, jeugdleden en familieleden.

Steeds meer en vaker zetten inwoners zich in voor een gezonde leefomgeving in hun gemeente of wijk en voor de gezondheid van hun medeburgers. In onze regio kennen we hier inmiddels heel wat voorbeelden van, zoals gezonde en leefbare wijken, beweegtuinen en trimbanen, acties om alcoholgebruik door jongeren aan te pakken, gezonde voeding op school en een Gezondheidsrace tussen vier dorpen. Ook voor de GGD is samenwerken met burgers in de wijk of buurt de beste manier om gezondheid te bevorderen. De GGD kan zo perfect aansluiten bij de vragen en behoeftes van de inwoners zelf. Inwoners die zich op een bijzondere manier inzetten voor de gezondheid van medeburgers zijn dan ook zeer waardevol voor de GGD. Deze inwoners worden daarom in hun gemeente benoemd tot Gezondheidsambassadeur van de GGD.

Woensdag 31 augustus werd deze titel voor de eerste keer in Asten toegekend. De GGD vindt dat Joost van Stiphout dit heeft verdiend omdat hij zich al jarenlang met tomeloze energie inzet voor NWC Asten. Eerst als bestuurslid en nu als kartrekker van het programma ‘NWC Asten kiest voor “Meer dan Voetbal’’. Hierbij worden ook de thema’s alcohol, drugs en gezonde voeding meegenomen en de sportkantine van NWC is inmiddels op weg om een gezonde sportkantine te worden. Joost beschikt over de gave om ook andere belangrijke partijen hiervoor enthousiast te maken.
Joost zet daarbij zijn professionele kennis en ervaringen in om van NWC Asten een maatschappelijk knooppunt te maken. Hiermee verbindt hij belangrijke maatschappelijke partijen meerjarig aan de voetbalvereniging, zoals Onis, Centrum voor Jeugd en Gezin, de GGD Brabant-Zuidoost, Werkplein regio Helmond, verschillende opleidingsinstituten, Repair café Asten en sportieve kinderopvang Sportstuif.

De GGD Brabant-Zuidoost sprak woensdag haar dank uit voor alle gedane werkzaamheden, en de hoop om nog lang met Joost te mogen samenwerken. Daarbij werd NWC Asten geprezen: het getuigt van lef om buiten het voetballen ook andere maatschappelijke thema’s op te durven pakken en daarmee verantwoordelijkheid te nemen voor de ‘sociale’ leefbaarheid van het dorp.
 
Website met ideeën
De GGD vindt het belangrijk dat inwoners met goede ideeën de GGD en hun eigen gemeente weten te vinden. Zo kunnen zij elkaars inzet versterken. De GGD heeft daarom per gemeente de mogelijkheden voor burgerinitiatieven op het gebied van gezondheid in kaart gebracht op de website www.actiefmetgezondheid.nl. Hier zijn ook allerlei inspirerende en succesvolle voorbeelden te vinden.