Homepagina > Nieuws > Geitenhouderij Waalre

Geitenhouderij Waalre

Gezondheidsrisico is zeer laag

2-7-2018


Tijdens een reguliere milieucontrole door de Omgevingsdienst is op de O.L. Vrouwendijk in Waalre een geitenhouderij zonder vergunning met circa 1700 geiten aangetroffen. De gemeente Waalre heeft de eigenaar gesommeerd om de geiten voor 1 september te verplaatsen.

De gemeente Waalre heeft onderzoek gedaan naar mogelijke risico’s van de tijdelijke huisvesting van deze groep jonge geiten en advies ingewonnen bij bevoegde instanties. De GGD schat de gezondheidsrisico's, zoals een verhoogde kans op longontsteking, voor de omgeving van deze tijdelijke geitenhouderij heel laag in. Ook is het onwaarschijnlijk dat een omwonende Q-koorts oploopt vanuit deze geitenhouderij, vanwege de aard van de geitenhouderij. Het gaat om jonge geiten van enkele maanden oud, waarmee op deze locatie niet gefokt wordt. De dieren staan onder toezicht van een dierenarts. Sinds 2016 zijn alle melkschapen- en melkgeitenbedrijven weer officieel Q-koorts vrij.

Word ik ziek door de aanwezigheid van dit bedrijf?
De kans dat u Q-koorts krijgt door de aanwezigheid van dit bedrijf is onwaarschijnlijk. Het gaat om jonge geiten van enkele maanden oud, waarmee op deze locatie niet gefokt wordt. Een geitenbedrijf wordt pas een risico voor Q-koorts besmettingen wanneer er lammeren geboren worden en er niet gevaccineerd is. Wel hebben bewoners die in de buurt wonen van een geitenhouderij een iets grotere kans op longontsteking. Dit geldt voor elke bewoner die in de buurt van een geitenhouderij woont. En niet specifiek voor dit bedrijf. De oorzaak van het iets meer voorkomen van longontsteking is niet bekend. Op dit moment wordt daar vervolgonderzoek naar gedaan.

Loop ik een extra gezondheidsrisico doordat de geiten pas in september weggaan?
Nee, de kans dat u ziek wordt door dit bedrijf uiterst klein.

Vragen?
Heeft u vragen over de vergunning, handhaving en regelgeving? Neem dan contact op met gemeente Waalre via 040 238 2500. Heeft u vragen over gezondheid in relatie tot het geitenbedrijf in Waalre? Dan kunt u contact opnemen met de GGD Brabant-Zuidoost via 088 0031 281.

 Meer informatie