Homepagina > Nieuws > GenX in oppervlaktewater

GenX in oppervlaktewater

Bronnen in Helmond en Son

16-1-2018

Eind november 2017 zijn verhoogde concentraties GenX stoffen gemeten bij rioolwaterzuiveringen in Eindhoven en Aarle-Rixtel. GenX is een nieuwe stof die onder andere gebruikt wordt bij de productie van teflon. De waterschappen Aa en Maas, De Dommel en omgevingsdienst Zuid Oost Brabant hebben brononderzoek uitgevoerd. Dat onderzoek heeft twee bronnen opgeleverd, één in Helmond en één in Son.

In Helmond zijn watermonsters genomen uit het stadswater Brouwhuis en het zwemwater Berkendonk. Het RIVM heeft beoordeeld of de gemeten concentraties GenX in de watermonsters een risico vormen voor de gezondheid van mensen. Het RIVM concludeert dat zwemmen in het stadswater Brouwhuis en zwemwater Berkendonk in Helmond geen risico vormt voor de gezondheid van mensen. Brabant Water heeft uit voorzorg op alle drinkwaterproductielocaties extra metingen gedaan. Na uitvoerig onderzoek is geconcludeerd dat nergens in Brabant GenX in het drinkwater zit.

Aanvullend onderzoek
In de komende periode wordt aanvullend onderzoek gedaan naar de gevolgen van GenX voor mens en milieu. Dit onderzoek wordt gedaan door het RIVM in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en in nauw overleg met de gemeente Helmond, de Omgevingsdienst en het Waterschap Aa en Maas.

Meer informatie